mandag 19. januar 2009

Boligprisene ned 10,4 prosent fra toppen

Under overskriften "Stor prisnedgang for alle boligtyper" la Statistisk Sentralbyrå i dag fram tall for boligprisutviklingen til og med fjerde kvartal 2008.

Og fasiten er at boligprisene falt 6,2 prosent fra tredje til fjerde kvartal i 2008. De falt med 7,5 prosent fra fjerde kvartal i 2007. Og fra pristoppen våren 2008 har prisene falt med 10,4 prosent. Ganske stort fall på kort tid. Vi må vel 20 år tilbake i tid for å finne noe tilsvarende. Men i 1987-92 falt boligprisene hele 50 prosent før det stoppet. Peter Hermanrud mener for øvrig at boligprisene kan falle like mye også i denne runden.

Men ganske mye var helt annerledes tidlig på 90-tallet. I skrekkåret 1992, etter at boligprisene hadde falt rundt 50 % fra toppen, ble rentene i Norge satt videre opp og et typisk boliglån kunne ha en rente på 12-13 prosent. Hvorfor? Fordi Norges Banks rentepolitikk var styrt av målet om stabil kronekurs. Når Norge gikk dårligere og kronen ble svakere fikk vi alle høyere boligrente. I dag styrer Norges Bank etter et inflasjonsmål. Det gjør at renten går ned når prisene faller.