mandag 26. januar 2009

Kunnskap, forskning og innovasjon i krisepakken

Jeg er i grunnen ganske fornøyd. Etter en ganske travel dag, blant annet med et møte i NHD med Sylvia Brustad i ettermiddag sammen med en 7-8 berørte næringslivsorganisasjoner, har jeg fått tid til å lese igjennom alle deler av krisepakken regjeringen la fram i dag. Og er fortsatt ganske fornøyd.

Nå er det selvfølgelig litt av hvert i denne pakken, og ikke alt er like lett å forstå at er krisetiltak (hva har for eksempel bevilgninger til politiet med finanskrisen å gjøre?). Men det er oppsiktsvekkende mye som både er bra for innovasjon, forskning og omstilling til et mer moderne og kunnskapsintensivt næringsliv. Og der er lagt vekt på tiltak som kan bidra til at bedriftene ikke stanser de gode teknologi- og innovasjonsprosjektene de skal leve av i fremtiden.

Abelia la fram en "Kunnskapspakke" rett før jul. Og vi må konstatere at en hel rekke av disse innspillene våre til regjeringen er fulgt opp. SkatteFunn, Brukerstyrt innovasjon (BIA), Forsknings- og Utviklingskontrakter (IFU/OFU), nærings Ph.D. og etablererstipend styrkes. Det er nye prosjektmidler til ikt-satsninger for å effektivisere kommunesektoren. Og det er en stor satsing på energieffektivisering i bygg.

Målet kan ikke være å gjøre alle særinteresser fornøyd. Målet er heller ikke å bevare hver eneste arbeidsplass og hver eneste bedrift. Abelia har vært opptatt av at tiltakene særlig skal styrke konkurranseevnen og bidra til at næringslivet som kommer ut av krisen er mer lønnsomt, mer miljøvennlig og mer kunnskapsintensivt enn det som gikk inn i krisen. Både Inge Jan og Hilde skriver om dette på sine blogger. Og Abelia har kommentert på hjemmesiden vår tidligere i dag. 

Regjeringen har gjort en bra jobb når det gjelder å konsentrere seg om dette og unngå ting som ikke har noe med næringslivets konkurranseevne å gjøre. Litt "ekstrem oppussing" er det naturligvis. Men det virker som om de fleste av disse tiltakene handler om energieffektivisering, rehablitering og infrastruktur som det ville vært fornuftig å gjøre uansett, og da kan det være smart å bruke anledningen nå til å fremskynde noen gode prosjekter.

Er det da ikke noe som kunne være bedre? Jo, det er det er særlig to ting: For det første er dette ingen bankpakke. Den løser ikke kredittutfordringer mange bedrifter opplever som det mest akutte problemet akkurat nå. Vi vet ikke før 9. februar hva regjeringen vil gjøre med dette. For det andre har denne krisepakken en for dårlig innretning når det gjelder å nå de større eksportbedriftene. Forslaget fra regjeringen om utsatt skatt er innrettet slik at det ikke vil virke så godt for disse bedriftene fordi det er et tak på hvor mye skatt du kan skyve på. Og andre skatteforslag har ikke regjeringen kommet med. Det er en svakhet en en ellers bra pakke.