torsdag 15. januar 2009

Felles krisepakke fra Høyre, KrF og Venstre

Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har i dag hatt en presse-konferanse og presentert sine felles krav til en krisepakke.


Men hva med innholdet? "Grønn og bedriftsvennlig pakke" heter det på nettsidene til både KrF og Venstre. Og her er Høyres omtale. NHO gir ros og sier at pakken "treffer der smerten er størst".

Jeg synes det er mye bra i dette opplegget fra de tre partiene. Den overordnede innretningen er å: 

a) Fremme klimamålsettinger, b) styrke konkurranseevnen til bedriftene på lengre sikt, c) forsere satsinger som uansett må gjennomføres over de neste 5-10 år og d) bidrar til å styrke Norge som en ledende kunnskapsnasjon.

Mye bra på en gang. Og formuleringer som ligner på prinsippene Abelia har tatt til orde for i vår kunnskapspakke som vi la fram rett før jul. Jeg synes også de konkrete tiltakene til de tre partiene er i tråd med det vi trenger for å fremme kunnskaps og infrastrukturinvesteringer som har varig verdi. Jeg håper at flere partier slutter seg til at tiltakene skal ha en slik profil.