lørdag 24. januar 2009

Ny European Innovation Scoreboard

I uken som gikk la EU fram 2008 utgaven av European Innovation Scoreboard. Det er en sammenligning av europeiske lands innovasjonsevne som tar utgangspunktet i EUs Lisboa-strategi for økt konkurranseevne i forhold til USA og Japan. Den er gjennomført siden 2001 og inkluderer også Norge, Sveits og Island i tillegg til EUs medlemsland. Her er PDF-versjon.

I følge EU-kommisjonen viser rapporten "substantial progress on innovation in Europe" i forhold til tidligere. Og det er jo fint. Men hvordan ser det ut i de enkelte landene? Og i Norge?

Rapporten deler Europa inn i fire landgrupper når det gjelder innovasjonsevne. "Innovasjon leaders" er Sveits, Sverige, Finland, Danmark, UK, Tyskland. Et lite stykke bak kommer en gruppe "innovation followers" med Østerrike, Irland, Belgia, Frankrike og Nederland. Et stykke bak disse kommer "moderate innovators", Spania, Italia, Hellas, Portugal, Estland, Tsjekkia, Slovenia - og Norge. Og i siste gruppe er "Catching-up countries" som er de nyeste medlemmene i EU, land som ligger bak, men er i ferd med å ta innpå de andre.

Denne inndelingen stemmer i all hovedsak med det man skulle tro på forhånd. Landene med høyest levestandard og høyest vekst er også best på innovasjonsevne. Fordi innovasjon er selve nøkkelen til å få til vekst. Et land - Norge - skiller seg voldsomt ut her. Norge er et paradoks fordi Norge ser ut til å kombinerer høy vekst og høyest levestandard med lav innovasjonsevne. Men kan dette være riktig?

Norges rare plassering på slike rangeringer har litt med oljeformue å gjøre. Men hovedproblemet er nok at norsk næringsliv er en del mer innovativt enn indikatorene i denne undersøkelsen fanger opp. Også innovasjonsmeldingen regjeringen nylig la fram er opptatt av å problematisere dette. 

Men uansett kvalitet på indikatorene i en undersøkelse er det først og fremst nå i finanskrisen vi virkelig får testet hvor robuste vi er når det gjelder å håndtere endrede markedsforhold og nye muligheter. Når man rammes av ytre sjokk er innovasjonsevnen vår er noe av det viktiste vi har.


http://bloggurat.net/minblogg/registrere/cab88697b6ef7fdcb81c4925214b1b24d64b39a9