lørdag 17. januar 2009

Hvordan rammes ikt-bedriftene av nedgangen?

Ikt-bedrifter lager datautstyr, kommunikasjonsutstyr, tjenester og software til stort sett alle deler av næringslivet og samfunnet ellers. I alle land. Ingen er så avhengig av investeringsviljen i andre bransjer som ikt-bedrifter.

Derfor skulle man tro at en finanskrise med bratt nedgang i finansnæringen, eksportindustrien, boligbyggingen, varehandelen og varetransporten ville ramme ikt-bedriftene aller hardest. Særlig fordi det samtidig også er nedgang i privatmarkedet når forbrukerne låner mindre og sparer mer.

The Economist har likevel en ganske optimistisk vurdering av "the technology industry in the downturn". De minner om at ikt-næringen denne gangen i motsetning til i 2000-03 ikke er årsaken til boblen og at ikt-budsetter i næringslivet generelt er ganske slanke allerede: 

"...last time around the IT industry was not the victim of an economic crisis, but its cause, says Graham Vickery, author of the OECD report. For years companies had spent far too much on technology, buying more e-commerce software than they could ever hope to use, for example. When the bubble burst they abruptly cut spending. Today IT departments are much less prone to wasting money. In fact, says Mark Raskino of Gartner, another market-research firm, most are quite lean. Further cuts in technology budgets would be difficult, he argues, since they would require many firms to reorganise themselves first. “IT is certainly not sacrosanct, but fairly low on the list of things to cut,” he says."

The Economist minner også om at det er noen pågående kraftige teknologiskift i retning "cloud computing" og mobilt internett som skaper en stor ny plattform for tjenesteutvikling og innovasjon:

"Will the industry therefore emerge selling commodity products? Actually, commoditisation and standardisation are creating new platforms for innovation. Cloud computing, for example, should allow small firms and even individuals to outsource computer management rather than doing it themselves—something that is only an option for big firms at present—and open up new opportunities for the industry by allowing it to reach into new fields. 

The rapidly growing mobile internet gives a glimpse of what is to come. Only a year ago, downloading software to an iPhone or other “smart” mobile device was only for technophiles. Now it is commonplace. Over 300m applications, including games and utilities, have been downloaded from Apple’s App Store alone."

Det er med andre ord noen nye muligehter der ute akkurat nå. Selv om for eksempel bilindustrien sliter med et helt katastrofalt fall i salget (og ikke bare de amerikanske produsentene sliter, noe denne analysen av bilidustrien fra The Economist viser), er det nok også slik at mange av svarene må komme i form av ikt-innovasjoner som kutter kostnader, øker kvaliteten og reduserer negative miljøpåvirkninger.