lørdag 31. januar 2009

- En alles kamp mot alle

Dagens Næringsliv har i noen interessante oppslag de siste dagene beskrevet hva som skjer i praksis når vi får deflasjon i økonomien.

Når oljeprisen faller kraftig må oljeselskapene kutte kostnader. Og siden det meste av oljeselskapenes kostnader er knyttet til kjøp av tjenester og utstyr fra underleverandører er det en jakt etter måter å få reforhandlet tidligere inngåtte kontrakter. "En alles kamp mot alle" i følge Rolf Hestenes i Norsk Industri.

I følge offshore.no har Conoco-Phillips sendt ut et brev til alle sine underleverandører der de ber om priskutt på 25-30 prosent. Brevet som er undertegnet av blant annet den norske toppsjefen Steinar Våge sier at:

"… although we recognise that each contract we have in place is unique, we believe that all of our contractors and suppliers must support ConocoPhillip in our efforts to reduce our costs, as a failure to achieve this may lead to work being deferred or cancelled".

Deflasjon er brutalt. Leverandørene kan jo ikke sette ned prisene over natten, for de har sine lønnskostander og investeringer som er gjort tidligere som skal betales. Men alternativet til å sette ned prisene kan være utsettelser og avlyste prosjekter. Omtrent som å velge mellom pest og kolera. 

Hvor mye koster det egentlig å drive på norsk sokkel? En feilsendt e-post fra Det Norske om det Statoil-opererte Fulla-prospektet gir noen interessante tall. En letebrønn det tok 116 dager å bore kostet omtrent 500 millioner kroner.  Det ble i følge Oljedirektoratet påbegynt 56 letebrønner på norsk sokkel i 2008, noe som er ny rekord. Ved inngangen til 2009 er stemningen en helt annen.