torsdag 31. mai 2018

Digitalt vårslipp - og nytt kurs om utredningsinstruksen

For en tid tilbake blogget jeg om hvorfor utredningsinstruksen er så viktig og støttet Trine Eilertsens ønske om egne t-skjorte med utredningsinstruksen på. Siden da har jeg sett to varianter av slike t-skjorter, veldig fine begge to. så de som måtte ha noen til overs må bare si fra. Jeg vet om flere som ønsker seg en. Folk kommer ut av skapet ag heier på utredningsinstruksen.

Men i dag kom et noe som er enda viktigere for utredningsinstruksens plass i offentlig forvaltning enn en t-skjorte. Difi hadde "vårslipp" for sine nye e-lærnigsprodukter og har samarbeidet med Direktoratet for  Økonomiforvaltning (DFØ) om et nytt kurs om utredningsinstruksen for alle statsansatte. Kurset skal stryke kompetansen på å utrede statlige tiltak. Det er tilgjengelig for alle registrerte brukere og er gratis. Difi skriver på nettsidene sine at:

"I dette kurset lærer du hvordan du skal utrede statlige tiltak. Et godt beslutningsgrunnlag er viktig for å kunne velge tiltak til beste for samfunnet. Kurset viser deg hvordan du kan besvare de seks spørsmålene i utredningsinstruksen. Kurset er utviklet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Kurset er for alle statsansatte. (...) Etter endt kurs skal du kunne gjennomføre en minimumsanalyse, en forenklet analyse og en enkel samfunnsøkonomisk analyse."

Jeg hadde gleden av å si noen ord innlednignsvis på dagens lansering om betydningen av denne satsingen som gjøres på kompetanse gjennom å ta i bruk nye e-læringsprodukter om temaer simer viktige på tvers av sektorene og etatene i staten. Siden dette var et "vårslipp" ble det også presentert noen andre viktige nye produkter som alle virksomheter i staten nå kan ta i bruk. Et nytt kurs for ledere om endringsledelse, som særlig er beregnet på mellomledere i offentlig sektor og et nytt kurs om kompetanseledelse. Begge inngår i "lederpakken", en serie med korte og praktiske kurs for ledere i offentlig sektor om endring og omstilling.

I alt er det nå samlet 31 ulike kurs i den felles digitale læringsplattformen. De handler om innføringskurs, faglig påfyll og verktøy. Det er kurs om viktige lover, som forvaltningsloven og offentliglova, om offentlige anskaffelser, arbeidsmetoder, digitalisering og ledelse. Og ikke minst er det svært populære kurs om godt språk, "Den gyldne pennen", som er et e-læringskurs i klarspråk og "Oi, på nynork", som skal gjøre statsansatte tryggere på å bruke nynorsk og som jeg blogget om etter lanseringen i fjor.

Via Difis nettsider får alle som registrer seg tilgang til disse kursene som ligger i læringsportalen hos Difi. Men det som også ble lansert i dag på "vårslippet" var at virksomhetene i staten tilbys en virksomhetsintern læringsplattform der de kan tilpasse innholdet i denne plattformen til sine egne produkter og sine egne behov. Difi skriver dette på sine nettsider om hvordan virksomhetene kan bruke dette nye verktøyet til å holde orden på og administrere sine opplæringstilbud og styre kompetanseutviklingen mer strategisk:

"Vi vil tilby denne læringsplattform som en fellestjeneste fra Difi. Her kan den enkelte virksomhet administrere interne e-læringskurs og arrangementer, lage egne e-læringskurs, men også dele arrangementer og e-læring med andre statlige virksomheter. Ved hjelp av god søkefunksjonalitet og oversiktlige personlige startsider, egne ledersider med enkel tilgang til rapporter og mulighet for å melde medarbeidere på kompetanseutviklingstiltak i tillegg til rapporttilgang for HR, dekker plattformen de grunnleggende behovene for verktøystøtte for en mer strategisk kompetansestyring."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar