mandag 5. september 2016

Follobanen

Det bygges jernbane som aldri før i Norge. For omkring et halvt år siden blogget jeg om gjenåpningen av Stabekk, Høvik og Blommenholm stasjoner på den nye lokaltogstrekningen det ble mulig å bygge etter at det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Asker ble fullført i 2011. Det nye dobbelsporet går i en 17 km tunnel mellom Lysaker og Sandvika, mens lokaltoget går i dagen.

I dag handlet det om den nye Follbanen som går ut på den andre siden av Oslo sentrum. Statsminister Erna Solberg døpte de to tunnelboremaskinene Eufemia og Ellisiv som de neste to årene skal spise seg gjennom Ekebergåsen og lage Norges lengste jernbanetunnel på 20 km. Maskinene er 150 meter lange og veier 2400 tonn. Navnene har de fra to norske middelalderdronninger Eufemia av Rügen og Ellisiv av Kiev. Disse to vil etter hvert få følge av to maskiner til

Follobanen er Norges største byggeprosjekt på fastlandet og derfor også det største samferdselsprosjektet i nyere tid. Det er del av en storsatsing på jernbane som er nødvendig fordi folketallet vokser kraftig og kapasiteten på Østfoldbanen er sprengt. Det er et stot behov for bedre samferdselsinfrastruktur,. Med den nye Follobanen vil reisetiden Oslo-Ski bli omkring 12 minutter, en halvering sammenlignet med i dag. Mer om dette kan man lese i Aftenpostens omtale av prosjektet i dag

Follobanen skal stå ferdig i desember 2021. For de som er interessert i å vite mer om Follobanen kan jeg anbefale Jernbaneverkets presentasjon av prosjektet som inneholder mye interessant informasjon om hva som skal bygges og hvilke utfordringer som må løses, blant annet på veien ut av fra Oslo S der det er trangt om plassen og banen skal passere Middelalderparken.