torsdag 22. september 2016

Astrid Melands råd til Støre

I juni sa Jonas Gahr Støre at han var for kommunereformen. Så mye var han for kommune-sammenslåinger at han måtte forklare pressen at kommunereformen ikke er over selv om han blir statsminister etter valget i 2017. Ingen må tro at kommunereformen er over, sa han da.

I september sier Støre at han er mot kommunereformen. Det vil si han er for kommunereform, men ikke regjeringens kommunereform. I Støres kommunereform skal man ha "løpende diskusjoner" med kommunene, noe jeg antar er et slags seminar, etter valget. At kommunene allerede har diskutert og jobbet med dette i flere år, og nå er klare for å gjennomføre kommunesammenslåinger og ikke bare snakke om dem, har Støre tydeligvis ikke fått med seg. Han vil rykke tilbake til start.

Dette nye utspillet fra Støre er tema i Astrid Melands glimrende kommentarartikkel i VG torsdag. Hun skriver ofte godt, men denne er så legendarisk god at jeg har en mistanke om at den kommer til å bli sitert i lang tid fremover. Hun minner blant annet om hva en ansvarlig politiker burde gjøre i denne saken:

"Det Støre egentlig burde gjort, som ansvarlig politiker, var å hjelpe til ved å stille seg bak reformen. Ikke minst for å gjøre det enklere for seg selv. Slik kunne han overlatt mesteparten av drittjobben til de blåblå. Men Støre sier tvert om at kommunene ikke trenger å slå seg sammen. Det gjør han selv om han godt vet at Norge uansett må gjennom denne prosessen. Resultatet blir flere omkamper. Vi kommer til å bruke enda mer tid, krefter og penger før jobben er gjort."

Og så avslutter hun med et godt råd til Støre om hva han er nødt til å gjøre i valglokalet ved valget neste år dersom han virkelig vil gjennomføre en kommunereform i Norge:

"Nå blir Støre helt sikkert mer populær ved å love bort at alle skal få bestemme selv. Men det blir ikke mye kommunesammenslåing av «løpende diskusjon». Problemet til Støre er at Arbeiderpartiet vil få ned antall kommuner. Om han blir statsminister bør han levere. Men hvordan skal han få til det? Det er vanskelig å se noen annen utvei enn at Støre må stemme på de blåblå i 2017."