torsdag 15. september 2016

Ingeniører til kommunene

Det har de siste årene vært ganske vanskelig for norske kommuner å få tak i nok ingeniører og andre med teknisk fagkompetanse til å løse alle oppgavene. Og det har ikke akkurat hjulpet med en oljepris på over 100 dollar fatet og tidenes investeringsnivå på norsk sokkel. Da har det vært mer attraktivt å jobbe i privat sektor, og særlig i den mest oljedominerte delen av privat sektor.

Nå er det blitt litt andre tider. Selv om man ikke skal juble for at oljeprisen er mer enn halvert, at oljeselskapene investerer langt mindre og at den oljedominerte leverandørindustrien har fått langt vanskeligere tider nå, er det også noen som nyter godt av at tilgangen til tilgangen til folk med høy teknisk kompetanse er blitt langt bedre. Både den delen av privat sektor som trives med lavere kronekurs og de tekniske avdelingene i norske kommuner er blant dem som ansetter flere ingeniører.

Min lokalavis Budstikka har et oppslag i dag der de skriver om hvordan dette påvirker Asker og Bærums mulighet til å få tak i kompetansen de trenger. I Asker beskriver de det slik:

"– I Asker er det blitt en annen verden, der vi tidligere kun fikk inn noen få søknader er det nå flere titalls og på enkelte jobber over 50, forteller leder for kommunalteknisk avdeling, Kari Ekerholt.(...) Kommunalsjefen i Asker mener kommunen ikke har vært så attraktiv arbeidsplass for yngre ingeniører tidligere. – Den saken er det jobbet med og vi ser at mange som er ute etter jobb søker etter gode fagmiljøer, og det er virkelig noe vi kan tilby. Asker og Bærum er store kommuner med mange ulike oppgaver og store fagmiljøer. De som jobber her følger prosjekter fra start til slutt."

Også i Bærum ser de at det er blitt mer attraktivt å jobbe i kommunen enn tidligere. Ikke bare fordi det er vanskeligere å få jobb i petroleumssektoren, men også fordi det er gjort en innsats for å være en mer attraktiv arbeidsgiver som tilbyr interessante faglige utfordringer. Og her er det utvilsomt slik at store kommuner med større fagmiljøer har et konkurransefortrinn. Kommunaldirektør Arthur Wøhni sier til Budstikka at:

"– Flere ser på kommunen som en trygg og god arbeidsplass med interessante arbeidsoppgaver. Før var det nok mange som mente at det å jobbe i det private mer spenstig, men dette har vi klart å jevne ut de siste årene. Vann og avløp og innenfor samferdsel er det fremdeles en utfordring å skaffe nok ingeniører."

Nå er det forhåpentligvis slik at det vil bli mer fart i privat sektor igjen, både den som driver med olje og den som skal bidra til at Norge får flere ben å stå på, slik at kommunene igjen vil møte sterkere konkurranse om ingeniører og andre med teknisk kompetanse. Men kommunene gjør utvilsomt lurt i å utnytte mulighetene til å få tak i dyktige folk nå når muligheten er der. Og mange vil helt sikkert også oppleve at det å jobbe med viktige samfunnsoppgaver som vann og avløp eller veibygging er både meningsfylt og spennende.