mandag 12. september 2016

Fire tiltak for en bedre eldreomsorg

Dagbladet om Bent Høies fire tiltak for bedre eldreomsorg
Et av mange høydepunkter på Høyres kommunalkonferanse i helgen var da Bent Høie la frem sine fire tiltak for en bedre eldreomsorg. Ikke valgløfter som skal gjennomføres i neste stortingsperiode og koster mye penger, men fire konkrete tiltak kommunene kan gjennomføre allerede nå.

Første tiltak at alle eldre bør få tilbud om et hjemmebesøk fra kommunen. Et besøk som skal avdekke hvilke behov den enkelte har og hvordan man kan hjelpe den enkelte til å mestre hverdagen bedre og bo hjemme lengre. På kommunalkonferansen ga Bent Høie denne oppfordringen til Høyres lokalpolitikere:

"Kommunen skal ikke bare vente til de pårørende er utslitte og de eldre er så dårlige at det ikke er noen vei utenom sykehjemsplass. Kommunen skal avdekke hvilke tilpasninger, øvelser eller tekniske hjelpemidler som må til for at den eldre kan bo lenger hjemme og oppleve større mestring i hverdagen. Vi vet fra mange kommuner at dette virker. Så nå må vi over fra prosjekter til at dette blir et tilbud i hele landet. Da er det bare å dra hjem og stille spørsmål om hvordan din kommune kan følge opp rundskrivet"

Det andre tiltaket er å følge opp et lovfestet krav til legemiddelgjennomgang i sykehjem. Undersøkelser har vist at hver tredje beboer på sykehjem får for mange eller feil legemidler. Forsøk som er gjort viser at systematiske legemiddelgjennomganger gir bedre livskvalitet for de eldre og lavere kostnader for kommunene. Til Dagbladet sier Bent Høie at:

"Ni av ti nordmenn over 65 år bruker minst ett reseptpliktig legemiddel. Godt over halvparten av dem får utlevert mer enn fem legemidler. På sykehjem er det enda tydeligere: En person som bor på sykehjem bruker i snitt sju legemidler. Hver tredje sykehjemsbeboer får feil eller for mange legemidler. Det fører til at de blir sløve og kan få alvorlige helseproblemer"

Tredje tiltak er å bli enda flinkere til å ta i bruk velferdsteknologi i eldreomsorgen i kommunene. Teknologi som gjør livet hjemme både enklere og tryggere. Bent Høie sa på konferansen at

"Vi vet det virker, og vi har teknologien. E-helse og omsorgsteknologi må ikke lenger være noe spesielt, det må være den nye normalen. Jeg begynner å bli lei av prosjekter og forsøk. Vi sparer penger, pasienten får mindre besøk av helsetjenesten, bruker legevakt og sykehus mindre – får bedre helse – og mindre angst, forklarer helseministeren. – Det er så enkelt at det å ta kontroll over egen sykdom gir mestring."

Og til Dagbladet forklarer han at det også lønner seg økonomisk for kommunene å ta i bruk velferdsteknologi:

"Vi har nå fått de første resultatene fra fire bydeler i Oslo: Helsepersonell har redusert tidsbruk med 60 prosent. Antall innleggelser på sykehus redusert med 30 prosent, og antall liggedøgn har gått ned med 40 prosent. I gjennomsnitt sparer en 73 000 kroner per pasient i året."

Fjerde tiltak i Bent Høies tiltakspakke er å legget tidspunktet for middagen på sykehjemmene senere på ettermiddagen. Han begrunner det slik:

Mange eldre får en middagstallerkenen foran seg tidlig på dagen, lenge før de har rukket å bli sultne etter frokost og lunsj og lenge før de har vært i noen form for aktivitet som gjør dem sultne. Derfor blir maten ofte stående urørt foran dem. Det kan vi gjøre noe med, sier Høie. Ved å flytte middagen fra formiddag til ettermiddag rekker de eldre å bli sultne og spiser mer. Flytting av middagsserveringen fører også til at ansatte får mer tid til å bli med de eldre på aktiviteter på formiddagen. Det forbedrer både appetitten og trivselen.

Disse tiltakene vil både gi bedre kvalitet og trygghet for de eldre og bedre arbeidsdager for de som jobber i tjenesten. Kommunene får en eldreomsorg som de ha råd til å drive i fremtiden, Mer om Bent Høies tiltaksplan for en bedre eldreomsorg her på Høyres nettsider. Og her er et  bra oppslag i Dagbladet om tiltakspakken.