torsdag 8. september 2016

Vekst i handel og tjenester på internett

Selv om befolkningen i Norge er helt på verdenstoppen i bruk av internett allerede, er det alltid interessant å se Statistisk Sentralbyrås undersøkelse av "Bruk av IKT i husholdningene".  For det er ikke slik at vesten stopper opp, men tvert i mot slik at vi både handler mer enn før, bruker flere tjenester enn før og har mer kontakt med offentlige myndigheter enn før - på internett.

For å ta netthandel først. Der er det slik at over halvparten av befolkningen i løpet av det siste året har brukt internett til å kjøpe reiser eller overnatting, billetter og klær. Og om tallene for de siste tre månedene skriver SSB at:

"59 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år har handlet på internett de siste tre måneder – akkurat det samme som i fjor. 25 prosent har brukt nettlommebok til å betale for en handel på nett. Det er mest vanlig å bestille reiser og innkvartering på nett, og i løpet av de siste 12 måneder har 72 prosent av de som har netthandlet bestilt slike tjenester. Dette er en liten oppgang fra 71 prosent året før. 85 prosent av netthandlerne har handlet av en norsk leverandør. Dette er opp fra 78 prosent i 2015. 56 prosent har handlet hos utenlandske leverandører."

Men netthandel dreier seg ikke bare om varekjøp. Den kraftigste veksten skjer innenfor strømming av musikk og film. SSB skriver at:

"50 prosent av befolkningen har strømmet filmer og serier fra kommersielle tilbydere i løpet av de siste tre måneder, mens 69 prosent har sett video fra gratis videodelingstjenester. 64 prosent av befolkningen har hørt musikk over internett, enten gratis gjennom nettradio eller gjennom betalingstjenester."

Det er også gledelig å se at det er stadig flere som har kontakt med offentlige tjenester på nett og at den kraftigste veksten er blant de som er over 70 år. SSB skriver at:

"83 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år har hatt en eller annen form for kontakt med offentlige myndigheter over internett de siste 12 måneder. Dette er en oppgang fra 79 prosent i 2015, og det er i størst grad de eldste i undersøkelsen som står for oppgangen. 38 prosent i aldersgruppen 75-79 år hatt kontakt med offentlige myndigheter på nett de siste 12 måneder, mot 27 prosent i fjor. Av de ulike tjenestene har 76 prosent skaffet seg informasjon fra offentlige myndigheters nettsider, mens 60 prosent har brukt internett både til å laste ned offentlige skjema og til å sende inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter.