lørdag 3. september 2016

Færre grensehandelsturer

Statistisk sentralbyrå har ringt rundt til folket og funnet ut at antall dagsturer over grensen for å handle billige varer har gått ned det siste året. I andre kvartal i fjor var det 2,2 millioner dagsturer, mens det bare var 2,0 millioner turer i første kvartal 2016. Det er en nedgang på over 10 prosent.

 Fordi tidspunktet for påsken varierer litt fra år til år, og sikkert kan påvirke kvartalsresultatene på en område som dette, er det også gjort en sammenligning av hvor mye det ble handlet for i løpet av året frem til og med 2. kvartal 2015 sammenlignet de fire kvartalene til og med 2. kvartal 2016. SSB skriver:

"Nordmenn handlet for 13,5 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 3. kvartal 2015 og til og med 2. kvartal 2016. Dette er en reduksjon på 660 millioner, eller 5 prosent, sammenlignet med foregående firekvartalsperiode."

Vi ser også av tabellen over at det i 2. kvartal 2016 ble handlet for 3,5 milliarder kroner, en nedgang på 5.9 prosent fra 2. kvartal 2015. 

Hva kommer denne nedgangen av? Det sier artikkelen fra SSB ingenting om, men det er vel ikke helt usannsynlig at den viktigste forklaringer en at den norske kronen har vært betydelig svakere sammenlignet med den svenske i den senere tid. Derfor blir det ikke så mye penger å spare på svenskehandelen som det var før. Og et av mange gode eksempler på at lavere inntekter fra olje og gass i norsk økonomi bidrar til å skape litt mer plass for de virksomhetene som er mest sårbare for en høy kronekurs, som industriproduksjon, reiselivsnæring og varehandel som påvirkes av grensehandel.