søndag 16. mars 2014

Statsforvaltningen 200 år

Om den første regjeringen
Våren 1814 fikk ikke Norge bare sin egen grunnlov og en nasjonalforsamling, men også en egen regjering med tilhørende departementskontorer Alt dette var nødvendige forutsetninger for at Norge skulle bli et selvstendig land. På regjeringen.no kan kan man nå lese historien om statsforvaltningens tilblivelse i 1814. Der finner man også en presentasjon i pdf-format som ble holdt av Øivind Østang for departementsansatte da departementene feiret 200 år 3. mars.

Etter at stormannsmøtet på Eidsvoll 16, februar innledet arbeidet med å innkalle en riksforsamling og Christian Fredrik erklærte seg som regent 19. februar, hadde han behov for en organisasjon som kunne være med og styre landet. Regjeringsrådet, som i mai skiftet navn til Statsrådet,  hadde sitt første møte 3. mars 1814. Det var det første permanente norske styringsorganet siden 1536 og er starten på dagens norske statsforvaltning.

Regjeringsrådets møter fant sted i Paléet, som i dag er navnet på et parkeringshus som ligger på samme sted, like ved Oslo S. Christian Fredrik ledet selv Regentskapssekretariatet, et fellesskontor med sekretariats- og samordningsoppgaver. I tillegg ble det opprettet fem departementer som beskrives slik på regjeringen.no:

"1. Departement
Finans-, regnskaps- og skattesaker. Regjeringsråd: Frederik Haxthausen og Carsten Tank. Byråsjef: residerende kapellan Hans Justus Hanssen, krigsråd Christian Emanuel Fischer og revisor Peder Kierulf. 7 ansatte.

2. Departement
Innenrikssaker, som politi-, vei-, post-, skyss- og sesjonssaker. Regjeringsråd: Jonas Collett. Byråsjef: Jens Munthe. 4 ansatte.

3. Departement
Juridiske saker og rettspleie. Regjeringsråd: Mathias Sommerhielm. Byråsjef: kammersekretær Hans Peter Ellefsen. 4 ansatte.

4. Departement
Handels- og tollsaker. Regjeringsråd: Niels Aall. Byråsjef: H. Holst. 4 ansatte.

5. Departement
Økonomiske forvaltningsgrener, som offentlig industri, skog- og bergverksvesen. Regjeringsråd: Carsten Anker, som ikke tiltrådte siden han 28. februar var sendt i diplomatisk oppdrag til London. Byråsjef: kaptein Gregers Fougner Lundh - bestyrte departementet. 4 ansatte."


Som en vil se var det både færre departementer og færre ansatte enn det er i dag. Allerede høsten 1814 ble det en viss utvidelse da Norge kom i personalunion med Sverige og Carl Johan gjorde sine endringer. Men man ser også en klar kontinuitet. Fra 1. departement går uavbrutte oppgavemessige linjer til dagens Finansdepartement. og fra 3. departement går linjene til dagens Justisdepartement. Og ser man videre på listen over ansvarsområder i 1814 ser man også mange flere linjer til dagens departementer.