fredag 7. mars 2014

OECD om Norge

Annenhvert år lager OECD en landrapport om Norge. Den siste kom i uken som gikk og ble presentert av OECDs generalsekretær Angel Gurria på en pressekonferanse sammen med finansminister Siv Jensen. På Finans-departementets hjemmeside er det en lenke til et veldig greit 40-siders sammendrag av OECDs norske landrapport.

Landrapporten går igjennom ulike forhold som påvirker vekst og produktivitet i Norge, blant annet pengepolitikk, budsjettdisiplin, rammebetingelser for entreprenørskap, arbeidsmarked og kunnskapspolitikk. Mange av oppsummeringene i rapporten er interessante, blant annet den om "Promoting entrepreneurship" der det står:

"Current prosperity has tended to disguise a slowing of underlying productivity growth. To sustain growth in living standards as petroleum production declines, a thriving culture of entrepreneurship is necessary to spot and exploit opportunities, and to raise risk-capital and other resources. Public support for innovation should be based on good framework conditions in regulatory and competition policy, with direct support being carefully managed."

Det er også en del interessante anbefalinger i rapporten. For eksempel sier OECD at det for å oppnå mer innovasjon og entreprenørskap er nødvendig, men ikke tilstrekkelig å satse på å bygge mer kompetanse innenfor realfag og teknologi. OECD peker på at det også kreves noen andre ferdigheter dersom gründere skal kunne lykkes med sine internasjonale vekstambisjoner, kompetanse som styrker evnen til å utvikle, lede og organisere kunnskapsbedrifter:

"In addition to focus on STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) skills for innovation, ensure that entrepreneurial skills such as risk assessment, people management, project planning and finance are also given a place in the national skills strategy."

Jeg synes også OECD-rapporten har en interessant vurdering av effektene av nedgangen i norsk oljeproduksjon etter år 2000, den svakere BNP-veksten vi har hatt de siste årene, og hvordan overskuddet i årene før nedgangen burde vært investert:

"This decline in GDP growth can, in fact, be entirely attributed to declining oil and gas production. GDP growth in mainland Norway, which excludes the offshore gas and oil sectors, even increased a bit across these two periods. Still, one interpretation of the picture shown in Figure 8 would be that during times of resource abundance. Norway did not invest sufficiently in other forms of wealth, such as human or physical capital, to maintain its ability to generate similar increases in income when resource use is declining. Promoting innovation and entrepreneurship could help to attain higher productivity growth to make up for the vanishing growth contribution of gas and oil."

Nedgangen i oljeproduksjon vil fortsette i årene fremover. Om inntektene går tilsvarende ned vet vi ikke, det er avhengig av fremtidig oljepris, men det virker sannsynlig at det å ha flere og sterkere ben å stå på er en klok målsetting. Det er vår evne til å møte denne videre nedgangen i oljeproduksjon med tiltak som styrker produktiviteten og vekstkraften, fremmer entreprenørskap og bygger mer kunnskap og innovasjonsevne som vil avgjøre hvordan vi vil lykkes i tiden som kommer.