mandag 10. mars 2014

Tidstyvjakt i Sogn og Fjordane

Fylkesmannsbloggen i Sogn og Fjordane
Alle statlige virksomheter har i sine tildelingsbrev fra departementene fått beskjed om at de skal fjerne tidstyver i egen virksomhet i 2014. De skal i tillegg hjelpe oss med å identifisere tidstyver som er skapt av andre, slik at vi også får gått løs på tidstyvene de ikke kan fjerne selv. Nå er det sikkert slik at oppgaver som noen ser på som en tidstyv er helt nødvendige regler og rapportering for andre. Men ved å få løftet fram disse eksemplene nedenfra kan vi i hvert fall lettere ta stilling til hva som er nødvendige regler og prosedyrer og hva som er tidstyver.

En statlig virksomhet som tar dette arbeidet på alvor er Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. De har en egen fylkesmannsblogg der Fylkesmann Anne Karin Hamre nylig har blogget om hvorfor jakt på tidstyver er et godt initiativ og hva de selv tenker om dette arbeidet. De understreker at fylkesmannsembetene er vant til å løse mange ulike oppgaver med små ressurser, og derfor er godt egnet til å bidra til å fjerne både egne og andres tidstyver. Hun er særlig opptatt av hvordan de kan bidra til å fjerne tidstyver for kommunene slik at de kan frigjøre mest mulig ressurser til å gjøre hovedjobben - å levere gode tjenester til innbyggerne.

Fylkesmannen avslutter innlegget med å minne om at et slik arbeid også skaper forventninger. Setter man i gang et slikt arbeid må det også komme resultater. Hun skriver:

Vi ser fram til å føreslå kva tidstjuvar som kan kuttast . Eg kan nemne at vi i 2008 sende eit brev til FAD om store ressursar til rapportering, der vi la ved eit samla oversyn over rapporteringskrava frå dei ulike oppdragsgjevarane våre. Eg vil tru det meste av innhaldet stadig er aktuelt. Difor vil eg gjere merksam på at jakta på tidstjuvar skaper store forventningar om at det faktisk skjer endringar, ikkje minst for føringar, pålegg og krav som kjem frå den sentrale statsforvaltninga.

Det er helt riktig at det skapes forventninger om at det faktisk vil skje endringer når det gjelder pålegg og krav fra statsforvaltningen. Det er et politisk ansvar å sørge for at disse endringene skjer. De forventningene og den fallhøyden som nå er skapt om at det vil skje forenklinger og forbedringer skal vi sørge for å bruke positivt i dette arbeidet. Det skader ikke med litt press. Men aller viktigst for å kunne lykkes er det at vi får gode innspill fra de som kjenner utfordringene og mulighetene best. Derfor ser vi frem til å få mang gode innspill, blant annet fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.