torsdag 20. mars 2014

Solenergi i vekst

Det var en interessant artikkel i forrige helgs The Economist om den kraftige veksten i ny solenergi i USA. Denne tiltagende veksten skjer til tross for at subsidiene er i ferd med å bli kuttet ut, rett og slett fordi solenergi er konkurransedyktig. Det som særlig vokser nå er bruk av solcelleteknologi, som ikke vår veien om oppvarmet vann, men konverterer sollyset direkte til elektrisitet. The Economist skriver:

"More important are photovoltaic solar cells, a rival technology that converts sunlight directly to electricity. Their cost has fallen so quickly that in many places retail electricity customers are saving money by placing panels on top of their houses or businesses; 200,000 have done so in the past two years. And there is a lot of room to grow."

Artikkelen beskriver hvordan en del ulike støtteordninger som har subsidiert bygging av sol-varme anlegg og installasjon av solcellepaneler i private boliger, er ferd med å falle bort i USA. Men fordi solcelleteknologi er blitt så konkurransedyktig på pris kommer det likevel til å bli bygget ut mye mer solenergi i USA med langt mindre subsidier før før. Department of Energy har som mål at 27 prosent av elektrisitetsproduksjonen i UA i 2050 skal skje ved hjelp av solenergi.

Og så er det jo slik at den enes brød ofte er den andres død. Kraftig vekst i energiproduksjon fra skiftergass og solenergi er i ferd med å endre på energimiksen kraftig. Noen av de tradisjonelle elektrisitestsverkene er bekymret for fremtiden, Når forbrukerne begynner å produsere sin egen strøm kan det, sammen med sol- og vindkraft, bidra  bidra sterkt til at det blir et kraftoverskudd. 

"Yet even if solar power is a boon to consumers, it threatens some utilities. Energy has traditionally been generated centrally, distributed over power lines and sold to consumers. Distributed solar power—generated from rooftop panels—undermines that model (see article). The Edison Electric Institute (EEI), a trade group, warns that distributed generation could do to energy companies what the internet did to newspapers."