onsdag 19. mars 2014

Erna om ledelse og gjennomføringskraft

Statsminister Erna Solberg var denne uken på talerstolen hos arbeidsgiverorganisasjonen Spekter for å snakke om bedre ledelse og styrket gjennomføringskraft i offentlig sektor. Alle som har hørt statsministeren snakke om dette vet hvor opptatt hun er av at det å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor i Norge krever at vi ikke bare tar politiske beslutninger, men at vi også gjennomfører dem.

En oppsummering av deler av hovedbudskapet hennes er her på Spekters nettsider og i en artikkel NTB/ANB har skrevet om færre og tydeligere mål og mindre detaljstyring. Et godt eksempel hun brukte på hva som blir resultatet når man er opptatt av forenkling er den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv mellom partene i arbeidslivet og regjeringen for å få ned sykefraværet. Den er mer opptatt av tillit og mindre opptatt av rapportering enn tidligere, og vil gi som resultat at det daglig skal fylles ut 1500 færre skjemaer.

I talen sin beskrev statsministeren hva det vil si å skape en bedre og mer tillitsbasert ledelseskultur, og sa blant annet:

"For å skape en bedre ledelseskultur må ledere gis handlingsrom for å ta større ansvar. Kultur er ikke noe man bygger gjennom vedtak og direktiver ovenfra. Kultur handler om tillit. Det handler om at vi mener alvor når vi sier at ledere skal få mer frihet og ansvar - og ikke begynner å detaljstyre hver gang vi politikere mener at ting kunne vært gjort litt annerledes eller kritiserer små feil. Å bygge en kultur for mindre detaljstyring, større handlingsrom, mer ansvar, mer resultatorientering og bedre lederskap - er en trinnvis prosess. Når det ikke kan vedtas betyr det at vi må snakke om at vi ønsker en slik kultur - og være tro mot det ordene inneholder. Vi må ikke i redselen for å gjøre noe galt ende opp med å ikke gjøre noen ting."

Erna Solberg understreket også at dette ikke bare handler om måten politikere og departementer styrer offentlig sektor ovenfra, gjennom blant annet bedre og kortere tildelingsbrev med færre mål ovenfra, men i enda større grad om hvordan det ledes innenfor virksomhetene:

"En god ledelseskultur handler ikke bare om politikere og direktorater som styrer ovenfra. Det handler enda mer om hvordan det ledes innenfor virksomhetene. Jeg vil ha ledere som er mer opptatt av å gjennomføre, mer opptatt av å byge organisasjoner som er sterke nok og kompetente nok til å lykkes med oppgavene de har fått. Derfor vil regjeringen ha bedre styring og ledelse i forvaltningen gjennom blant annet å tydeliggjøre lederkrav og lederkompetanse. Regjeringen skal også sørge for at verktøykassen i offentlig sektor inneholder de riktig verktøyene for å få dette til".