torsdag 6. mars 2014

Innovasjon i Nordland

Jacob Torfing snakker om Clint Eastwood
Onsdag denne uken var jeg i Bodø for å innlede om Fornye, forenkle og forbedre (inkludert litt om behovet for en kommunereform) på en konferanse i regi av Fylkesmannen i Nordland og KS Nordland. Men jeg dro opp allerede tirsdag ettermiddag for å være med på en workshop om innovasjon i offentlig sektor ledet av professor Jacob Torfing fra Roskilde Universitet.

Ordførere og rådmenn har vel ikke et rykte som de mest innovative lederne i landet, men mange er opptatt av å finne nye og bedre løsninger og Jacob Torfing klarte virkelig å få opp engasjementet rundt bordene. Det hele var lagt opp som en kombinasjon av innledning og workshop og i innledningen snakket han blant annet om hvordan Clint Eastwoods klassiske western "Den gode, den onde og den grusomme" kan bidra til å skape våre innovasjonsfortellinger.

Den gode drivkraften for innovasjon er høye faglige og politiske ambisjoner om å levere løsninger av høy kvalitet, der innovasjon er en forutsetning for å få til det man ønsker. Den onde drivkraften at man har fått et stigende antall "wicked problems", problemer som ikke forsvinner når man prøver alle standardløsningene og heller ikke når man kaster flere penger etter dem. De krever at man tenker nytt og på tvers av organisatoriske siloer. Den grusomme drivkraften er når gapet mellom økende forventninger og begrensede ressurser, både i form av økonomi og hoder, gjør at vi må innovere for å finne nye løsninger som leverer "mer for mindre".

Rundt bordene var det vel enighet om at alle tre fortellinger finnes i kommunenes virkelighet, og at det på avdelingsnivå kan være slik at de gode faglige drivkreftene preger endringene, men at en leders perspektiv er langt mer preget av "onde" og "grusomme" begrunnelser for å satse på innovasjon. Problemer og ressursknapphet er veldig ofte en katalysator for innovasjon, både i offentlig og i privat sektor. Utfordringen, som Torfing var flink til å få frem, er å kombinere evnen til å søke innspill og inspirasjon "utenfor boksen", og hente innspill og inspirasjon fra brukere, medarbeidere og andre med erfaring, med evnen til  å organisere seg slik at man får konkretisert tiltak og gjennomført reelle endringer. Det stiller noen krav til ledelse i offentlig sektor som er annerledes enn de vi er vant til.