søndag 9. mars 2014

The glass-ceiling index

The Economist har i anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars laget en egen "glasstaksindeks", The glass-ceiling index, som er på trykk i helgens utgave. Om metoden de har valgt for å lage en internasjonal sammenligning av likestilling, skriver The Economist:

"As it is International Women’s Day on March 8th, The Economist has created a “glass-ceiling index”, to show where women have the best chances of equal treatment at work. It combines data on higher education, labour-force participation, pay, child-care costs, maternity rights, business-school applications and representation in senior jobs. Each country’s score is a weighted average of its performance on nine indicators."

Indikatorene handler med andre ord om muligheter og deltagelse i utdanning, arbeidsliv, politikk og ledende posisjoner i næringslivet. Ikke overraskende dominerer Norden den øverste delen av tabellen. Mer overraskende er det kanskje at Polen havner rett bak Norge, Sverige og Finland og at også Frankrike og Ungarn ligger høyt, mens vi blant land som ender under OECD snittet finner blant annet Italia, UK, Sveits og Japan.

I papir- og iPad-utgaven kan kan se en versjon av indeksen som er vektet av The Economist selv. I nettutgaven er det derimot er en interaktiv versjon der man kan justering på vektingen selv, for eksempel ved å øke betydningen av likestilling i utdanning og redusere betydningen av kvotering til styrer (en indikator der Norge ligger veldig høyt), og på den måten påvirke totalresultatet ut fra hva man mener er viktigst.