tirsdag 4. februar 2014

Studiebarometeret.no

DN: Studentenes dom
Basert på data fra nasjonale prøver har vi i omkring ti år kunnet sammenligne resultatene på tvers av norske grunnskoler, mens vi ikke har hatt samme mulighet til å sammenligne studieprogrammer innenfor høyere utdanning. Både studenter som skulle velge lærested og arbeidsgivere som skulle ansette kandidater måtte stole på institusjonenes rykte, men hadde ingen mulighet til å sammenligne for eksempel ingeniørutdanninger eller en bachelor i økonomi og administrasjon på tvers av studiesteder.

For to år siden ble det tatt et privat initiativ for å endre på dette. Initiativet til studiekvalitet.no ble tatt av Civita, Tekna og Abelia, sammen med noen andre næringslivsorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og studentorganisasjoner, samt noen bedrifter. Felles for oss som var med var at vi mente at åpenhet om studiekvalitet og studenttilfredshet er viktig. Dette er informasjon som er verdifull både for studenter som skal velge studieprogram, bedrifter som skal ansette medarbeidere og politikere som trenger kunnskap om det de bevilger penger til oppnår de forventede resultatene. Dessuten bidrar åpenhet om studiekvalitet ved universiteter og høyskoler til at de begynner å sammenligne seg med hverandre, og anstrenger seg for å gjøre det bedre.

Men hvorfor et privat initiativ for å få samlet og presentert data om kvaliteten ved offentlige universiteter og høyskoler? I mars 2012 skrev jeg dette her på bloggen om forholdet mellom en privat og en offentlige portal for studiekvalitet:

"Nå kan man naturligvis innvende at det burde være en offentlig oppgave å tilgjengeliggjøre mest mulig relevant informasjon om offentlig finansierte universiteter og høyskolers kvalitet. Vi bruker tross alt en del milliarder skattekroner i året på høyere utdanning hvert år og vi bør lure på om vi får den kvaliteten vi kan forvente tilbake. Jeg tror ikke at noen av de som står bak den nye portalen er uenige i at myndighetene eller utdanningsinstitusjonene selv kunne gjort denne jobben. Men i mangel på slik en oversikt over denne type informasjon på nettet, der det er mulig å sammenligne på tvers av institusjoner, har noen av oss valgt å bidra aktivt i dette private initiativet."

Det gikk som vi håpet og kanskje trodde den gang. I går, litt under to år etter lanseringen av det private initiativet Studiekvalitet,no ble det nye offentlige nettstedet Studiebarometeret.no lansert. I tillegg til å inneholde data fra Database for statistikk om høyere utdanning inneholder det nye nettstedet også data fra en helt ny nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet som uttrykker studentens vurdering av kvaliteten i sine studieprogrammer. Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som står bak både portalen og den omfattende undersøkelsen der 17 600 studenter har svart på spørsmål om kvalitet.

DN skriver litt om hvilke studieprogrammer som har de mest fornøyde og de minst fornøyde studentene. Det er all grunn til å gratulere NOKUT og utdannings-Norge med en flott ny portal som helt sikkert vil bli mye brukt fremover. Og vi skal vel ikke se helt bort fra at det private initiativet for to år siden sørget for det ble litt ekstra fart i prosessen for å få det ferdig.