lørdag 15. februar 2014

EU-domstolen sier at lenking er lov

Et av områdene der opphavsrettslovgivningen har slitt med å finne ut av den digitale virkeligheten på internett er når det gjelder grensene for å kunne lenke til andres innhold på nettet. Nå vil mange protestere og si at hele poenget med internett er at man kan lenke til andre nettsider. Uten lenker, intet internett. Det er derfor særlig en bestemt kategori innhold det har vært strid om lenking til: Opphavsrettslig beskyttet innhold som er lagt ut åpent og av eieren selv.

Innhold som er opphavsrettslig beskyttet, som for eksempel avisartikler, tekster og fotografier, som er lagt ut åpent og gratis ute på nettet, er stridens kjerne. Ikke ting som piratkopiert og gjort tilgjengelig av noen andre enn eieren, men opphavsrettslig beskyttet innhold som er lagt ut av noen som har rett til å gjøre det.

De som slåss for en beskyttelse er typisk nettaviser og mediehus. De hevder gjerne at selv om innholdet er åpent og gratis tilgjengelig er det ikke meningen at man skal lenke direkte til enkeltartikler. Man må enten gå gjennom en hovedside (som gjerne har reklame) først eller gjøre avtaler om å "dyplenke" til enkeltartikler mot betaling. De er særlig negative til kommersielle aktører, som nyhetsaggregatorer, som tjener penger, enten gjennom reklame eller som en betalt tjeneste, på å organisere innhold som er laget av andre. Dersom det er andre enn de som har laget innholdet som stikker av med gevinsten, vil det ikke lenger kunne bli produsert god journalistikk eller kulturprodukter, hevder de.

I det andre hjørnet er det mange, men de som særlig blir anklaget for å bryte opphavsrettsreglene ved å dyplenke til andres innhold er gjerne abonnementsbaserte nyhetsaggregatorer og reklamebaserte nettsider som samler og gjør det enklere å finne lenker til innhold som er laget av andre.

Rettsavgjørelser på området har gått litt ulike veier i ulike europeiske land de siste årene. En mye omtalt sak i Danmark handlet om nyhetsaggregatoren Newsbooster, som la begrensninger på retten til å hyperlenke. Senere har det vært flere saker, som har gått i litt ulike retninger. I UK har det i mange år versert en sak om nyhetsaggregatoren Meltwater News, som har gått helt til en avgjørelse i UK Supreme Court.

Derfor var det svært interessant da en slik strid. mellom noen journalister i Gøteborgsposten og nyhetsaggregatoren Retriever Sverige ble bragt inn for EU-domstolen av en svensk domstol og avgjort der i forrige uke (Interessant nok er Retriever Sverige selv eid av noen mediehus som lager egen journalistikk, svenske TT og norske NTB). Denne beslutningen er prinsipielt viktig og får derfor stor oppmerksomhet både i Europa og Nord Amerika. BBC Technology News skriver:

"Websites can link to freely available content without the permission of the copyright holder, the European Court of Justice says. The court's decision came after a dispute in Sweden between journalists and a web company that had posted links on its site to online news articles."

Og om dommen i EU-domstolen skriver Wired UK:

"The Court of Justice decided two things. First, it said that it is legal to hyperlink works that are freely available on the open web. In such cases, the logic goes, people who stumble upon the hyperlink could just as easily have stumbled upon the original work, so they are all members of the same "public". Second, it is illegal to hyperlink material in a way that gets around a firewall, subscription or key. This is because the hyperlink will involve communicating to a "new public", broader than the original public for which the communication was intended."

Selve Judgement of the Court av 13. februar 2014 kan leses her. Den besvarer noen ganske viktige spørsmål om hva som er tillatt og hva som ikke er det. Men en slik rettsavgjørelse reiser også en hel del nye spørsmål, som hva hvis du lenker til noe der det er uklart om den som eier rettighetene har godkjent at det er lagt ut åpent på nettet? Julia Powles i Wired UK skriver om noen av disse problemstillingene og hva slags diskusjoner som ligger foran oss.