mandag 10. februar 2014

Meningsmålinger og ønsketenkning

Meningsmålinger er spennende saker. Derfor liker avisene å skrive om dem, særlig når man kan lage nyheter ut av endringer som er dramatiske. Dessuten er det gjerne slik at noen taper når andre vinner. Den enes død er den andres brød. Og slik sett er dagens oppslag i Nationen om at "AP knuser Høgre" en klassisk god nyhetssak basert på en dramatisk meningsmåling.

Men er det virkelig slik at "Ap knuser Høgre"? I følge målingen det er snakk om, og som er analysert i større detalj her hos poll of polls, er det nok Nationens ønsketenking og ikke realitetene i tallene som har slått igjennom. Rett nok gjør Arbeiderpartiet det godt i forhold til valgresultatet og får 34,3 prosent, 3,5 prosentpoeng mer enn ved valget. Det ville gitt 8 flere mandater enn nå.

Men det er ikke Høyre som taper. Høyre får 28,8 prosent, noe som er 2 prosentpoeng høyere enn ved valget og som ville gitt Høyre ytterligere 5 stortingsrepresentanter. Heller ikke FrP er knust i denne målingen. De får 14,5 prosent, 1,8 prosentpoeng lavere enn ved valget, men bra i forhold til flere andre målinger FrP ville tapt to mandater. Det betyr at de to regjeringspartiene til sammen ville fått tre flere stortingsrepresentanter hvis det var valg i dag. Det er en merkelig definisjon på å bli "knust" at man styrker posisjonen ytterligere etter å ha vunnet en klar valgseier.

Men hvis både Arbeiderpartiet og de to regjeringspartiene gjør det svært godt, hvem er det da som gjør det dårlig? Jo, det er SV og Senterpartiet. SV faller under sperregrensen til 3,1 prosent og mister 6 av 7 mandater. Senterpartiet faller fra 5,5 prosent til 4,0 prosent og mister 3 av 10 mandater. En liten nedgang til så faller også SP under sperregrensen, skal vi tro denne målingen. I den grad noen blir knust av APs vekst så må det være Senterpartiet og SV.

For blokkene er situasjonen forbausende stabil. Styrkeforholdet mellom de fire borgerlig og de tre rødgrønne er 97 mot 71. Ved valget i september var det 96 mot 72. Det er som sagt helt i orden å bli knust når det skjer på denne måten, i form av et stort og stabilt borgerlig flertall.