søndag 2. september 2012

The Higher Education Bubble

Jeg kom over en interessant liten bok på Amazon med tittelen "The Higher Education Bubble". Hovedbudskapet er, slik tittelen også sier, at prisstigningen på høyere utdanning i USA er så kraftig at verdien av utdanning ikke lenger står i forhold til prisen Prisveksten på universitetsutdanning i USA har vært på 7,4 prosent i året og det er til og med enda høyere enn prisstigningen på boliger rett før krisen. Boblen må sprekke, mener forfatteren Glenn Harlan Reynolds.

Boken er en av en hel serie pamfletter kalt Encounter Broadsides fra forlaget Encounter Books, med et politisk standpunkt til høyre for sentrum i USA. De beskriver sin egen misjon slik:

"Uniting an 18th-century sense of political urgency and rhetorical wit (think The Federalist Papers, Common Sense) with 21st-century technology and channels of distribution, Encounter Broadsides offer indispensable ammunition for intelligent debate on the critical issues of our time. Written with passion by some of our most authoritative authors, Encounter Broadsides make the case for liberty and the institutions of democratic capitalism at a time when they are under siege from the resurgence of collectivist sentiment. Read them in a sitting and come away knowing the best we can hope for and the worst we must fear."

Det er et interessant prosjekt. Riktignok er det mange ikke helt saklige boktitler av typen "How Obama’s Gender Policies Undermine America", "How Obama Embraces Islam’s Sharia Agenda" og "How Barack Obama is Transforming America Through Immigration". Men i forhold til det vi må anta er vinklingen i de pamflettene, er "The Higher Education Bubble" mindre opptatt av Obama og mer opptatt av å kritisere de etablerte universitetene for at de ikke forstår hva som er i ferd med å ramme dem, og ikke endrer kurs i tide.

Reynolds er ikke bekymret for de aller beste universitetene. De vil ha mange søkere og vil klare seg, mener han, men universitetene på nivå 2 og 3, som ofte koster like mye som de beste, vil få alvorlige problemer. Men er det ikke slik at høyere utdanning er en investering i høyere fremtidig inntekt, og derfor lønner seg uansett? Vel, sier forfatteren, det er grunnleggende sett tre måter en universitetsutdanning kan bidra til at folk tjener mer penger:

 For det første kan utdanningen gjøre at folk blir mer produktive ved at de lærer ferdigheter og kompetanse som har verdi for en arbeidsgiver. For det andre får man gjerne et vitnemål når man slutter, et dokument som helper arbeidsgivere sortere køen av arbeidssøkere på en legal og legitim måte. Man antar at de som har slike vitnemål møter på jobb til rett tid og jobber med de problemene de får beskjed om å løse. For det tredje vil en slik utdanning, i hvert fall på de beste universitetene, vanligvis innebære at man har bygget seg et godt sosialt nettverk som kan bidra til at man skaffer seg arbeid og andre fordeler senere.

Et individ har grunn til å forfølge alle disse tre målene, men det er bare den første, reell kompetanse og ferdigheter som kan anvendes i en virksomhet, som skaper en nettogevinst for samfunnet som helhet. De to øvrige handler bare om hvem som får godene, ikke om å skape flere av dem, og bidrar slik sett bare til omfordeling. Derfor, mener forfatteren, er det et stort tankekors at det er mål to og tre mange universiteter satser sterkest på når man markedsfører seg overfor studenter. Etter boblen vil dette endre seg fordi både foreldre, studenter, arbeidsgivere og kreditorer vil bli mye mer opptatt av utdanninger som virkelig tilfører verdi.

Boken sier også en hel del fornuftig om at de nødvendige endringsagentene stort sett ikke befinner seg innenfor det etablerte universitetssystemet, men at endringene helt eller delvis drives frem av aktører på utsiden. Forfatteren har også noen interessante refleksjoner om hva slags motstand mot de nye og mer effektive tilbyderne vi kan forvente når de etablerte institusjonene slipper opp for ressurser og blir mer desperate. Endringene må i følge forfatteren komme fordi:

"The higher education bubble isn't bursting because of a shortage of money. It is bursting because of a shortage of value. The solution is to improve the product, not to increase the subsidy".

Denne boken er som sagt svært kort, og rekker ikke gå spesielt dypt inn i eksempler og analyser. Da bør man heller lese Clayton Christensens bok "The Innovative University". Det er en grundig bok som tar for seg disruptiv innovasjon innenfor høyere utdanning og har mange synspunkter på hva slags strategier man kan velge for å komme videre uten å synke på grunn av for høye kostnader. Jeg kommer tilbake til den boken her på bloggen når jeg har fått lest den ferdig. Hovedpoengene i  "The Higher Education Bubble" er også forklart ganske greit i denne videoen: