mandag 10. september 2012

Legevakthåndboken gratis på nett

Legevakthåndboken på nett
Digitalisering og tilgjengeliggjøring av helseinformasjon er en stor og viktig global trend jeg har blogget om flere ganger. Et nytt norsk bidrag til denne utviklingen kom i slutten av forrige uke da Legevakthåndboken ble gjort tilgjengelig for alle gratis på nett via det offentlige helsenettstedet Helsebiblioteket.no.

Vi bruker i økende grad internett til å finne helseopplysninger. Da handler det om Google og Wikipedia, men det dukker også opp stadig flere mer spesialiserte nettsider i form av sosiale medier spesielt tilpasset kronisk syke og pårørende, og spesialiserte nettsteder med ulike typer helseinformasjon. Helsebiblioteket.no er i denne sammenheng en veldig interessant norsk satsing der en har ambisjoner om å samle ulike oppslagsverk, forskningsrapporter og annen kvalitetssikret informasjon på samme sted.

Legevakthåndboken er egentlig ikke skrevet for oss vanlige folk i det hele tatt. I omtalen på nettstedet heter det at "Denne utgivelsen er beregnet på personer med bestått embetseksamen i medisin. Og i  nettstedets videre omtale av målsetting og målgruppe for boken heter det at:

"Målsettingen for arbeidet har vært å videreutvikle et praktisk verktøy som kan støtte legene i det daglige arbeidet og ved vurderingene som gjøres på legevakt. Legevakthåndboken er ikke tenkt som en lærebok, men en praktisk håndbok. Målgruppen for den nye utgaven er dermed primært leger i legevakt, og annet legevaktspersonell. Tidligere utgaver har også vært i bruk av legestudenter, turnusleger, ambulansepersonell og andre, og vi håper at disse gruppene fremdeles vil finne Legevakthåndboken nyttig."

I praksis vil naturligvis langt flere enn leger bruke dette oppslagsverket når de skal finne ut mer om behandling av ulike helseplager og sykdommer. Vi blir alle litt mer helseeksperter enn før, noe som bidrar til at legenes gamle monopol på kunnskap blir ytterligere utfordret, til glede for mange pasienter, men ikke nødvendigvis på en måte som gjør hverdagen enklere for legene.

Legevakthåndboken ble skrevet av allmennlegene Cecilie Arentz-Hansen og Kåre Moen og kom ut første gang første gang i 1993. Den tredje utgaven av boken, som fremdeles bare fantes på papir, kom i 2005 og hadde 1088 sider. Den kan kjøpes hos Gyldendal for 895 kroner. Alternativt kan man altså få tilgang til den helt nye og oppdaterte fjerde utgaven, også fra Gyldendal, gratis på nettet. Jeg vil tro at akkurat det valget ikke er så komplisert. Digitaliseringen øker tilgjengeligheten og senker prisen, også på dette området.