mandag 3. september 2012

Kraftig vekst for kunnskapstjenester

For tre år siden, i august 2009, blogget jeg om hvordan bransjene som leverer tjenester til næringslivet (B2B) hadde klart seg gjennom et år med finanskrise. Statistisk Sentralbyrås (SSB) omsetningsstatistikk viste store variasjoner mellom ulike bransjer der særlig det vi kaller "faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting", hadde klart seg forbausende godt, med en vekst på over fire prosent.

I dag kom det igjen noen oppdaterte omsetningstall for disse tjenestenæringene fra SSB. Der kan vi kan se hvordan de har klart seg de siste årene (grafen til høyre) og hvordan omsetningen har utviklet seg det siste året. I denne sammenhengen er det også interessant å se litt på hvor mange personer som er sysselsatt i disse tjenestebransjene. Antall sysselsatte finner vi i denne tabellen (næringsgruppe 69-75 er faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, mens 77-82 er forretningsmessig tjenesteyting. Finansnæring og ikt er egne næringer som ikke er med i disse tallene)

For oss i Abelia er det særlig tallene for faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting som er interessante. Dette er bransjer med omlag 160 000 sysselsatte totalt, i noen av de aller mest kunnskapsintensive bransjene vi har. Tallene viser at samlet omsetningsvekst siste år er på hele 11,1 prosent. Bryter vi det videre ned på bransjer ser vi at juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting (29 000 sysselsatte) økte med 3,4 prosent, hovedkontortjenester og administrativ rådgivning (12 000 sysselsatte som inkluderer blant annet bedriftsrådgivere) økte med 6,3 prosent og forsknings- og utviklingsarbeid (som inkluderer forskningsinstituttene og har 14 000 sysselsatte) økte med 11,2 prosent.

Mest spektakulær er veksten i bransjegruppen med det lange navnet "arkitektvirksomhet, teknisk konsulentvirksomhet og teknisk prøving og analyse". Her er det over 50 000 sysselsatte innenfor arkitektkontorer, rådgivende ingeniørvirksomhet og tekniske laboratorier. Dette er en del av norsk næringsliv som har vokst mye de siste årene og der omsetningsveksten fra 2011-12 var på smått utrolige 17,5 prosent. Det mest kunnskapsintensive næringslivet i Norge gjør det bra for tiden.

Ser vi på tallene for de mer arbeidsintensive tjenestevirksomhetene i privat sektor, som stort sett er samlet under hovedoverskriften "forretningsmessig tjenesteyting" og har omlag 100 000 sysselsatte, ser vi at det går svært bra der også. Totalt er omsetningsveksten på 9,7 prosent. Her har arbeidskraftstjenester (40 000 sysselsatte) hatt en omsetningsvekst på 13,5 prosent siste år. Det er med andre ord ikke bare oljerelatert virksomhet som vokser i Norge for tiden, både de kunnskapsintensive og de arbeidsintensive tjenestenæringene opplever også kraftig vekst i omsetningen.

Nå hjelper det naturligvis å ha stort aktivitet i oljeindustrien. Oljesektoren er en stor bruker av både kunnskapsintensive og arbeidsintensive tjenester av ulike slag, Og når vi også vet at offentlig sektor i Norge fortsetter å vokse mens det er offentlig budsjettkutt i stort sett hele resten av Europa, har vi hovedforklaringen på hvorfor disse tjenestenæringene vokser såpass mye.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar