lørdag 8. september 2012

Merkverdigheter om konsulentbransjen

Mandag kunne vi lese på forsiden i Dagens Næringsliv og over to helsider inne i avisen at det står katastrofalt dårlig til i europeisk konsulentbransje. - Mange store konsulentselskaper leverer ikke det kundene vil ha og er trege  med å fornye seg, skriver Dagens Næringsliv. Uten å si så mye om mer hvordan det ser ut i ulike land og med kundene i ulike bransjer

Nå skal en selvsagt ikke se bort fra at en del kunder er misfornøyde med konsulentene de bruker, Og det er jo en yrkesgruppe det er populært å kritisere. Problemet med det store oppslaget i Dagens Næringsliv er imidlertid at de konsulentene det er størst grunn til å kritisere for å ikke ha gjort jobben sin særlig grundig i dette tilfellet, er de som har skrevet rapporten Dagens Næringsliv bygger oppslaget sitt på.

Selskapet som har gjort "undersøkelsen" heter Sourceforconsulting.com, har åtte ansatte som sitter i London, og  baserer konklusjonene på intervjuer med 400 personer i Europa, Midt Østen og India. Hvilke land og hvilke bransjer disse kundene er i sier man ikke så mye om, men man kan vel gjette at det i beste fall er med to eller tre norske bedrifter i denne undersøkelsen når det bare er med 400 fra 26 land totalt. Å si noe om tilstanden i ulike land eller forskjellen mellom ulike bransjer er helt umulig. Derfor er dette også et syltynt grunnlag for konklusjonen om at konsulentselskapene får stryk.

Presentasjonen som er lagt ut på nettet i etterkant av et møte i næringslivsorganisasjonen Virke denne uken tyder heller ikke på at Sourceforconsulting.com har anstrengt seg særlig hardt for å finne ut hvordan konsulentbransjen i Norge ser ut, eller om kundene her er fornøyd. De slår fast at det går litt bedre i Norden enn i Europa, men det virker som den konklusjonen er basert på omsetningstall og ikke på måling av kundetilfredshet.

Nå finnes det heldigvis noen som undersøker norske kunders tilfredshet med konsulentselskapene. Konsulentguiden har laget slike undersøkelser lenge, og den siste av disse er laget helt nylig i samarbeid med Abelia. I overskriften på artikkelen sin om denne undersøkelsen skriver Konsulentguiden: - Norske konsulentkjøpere godt fornøyd. Den hovedkonklusjonen er basert på intervjuer med 478 innkjøpere i offentlig og privat sektor i Norge om deres tilfredshet med 40 konsulentselskaper i Norge. Det gjør at dette er en undersøkelse som flere konsulentselskaper bruker som en del av sine interne forbedringsprosesser.

Abelia har tidligere i år utgitt en litt bredere presentasjon av konsulentbransjen i Norge, hvilke typer konsulenter som finnes, hvor stor omsetning de har hvor mange ansatte de er, hvilke bransjer de jobber i og hvordan de bidrar til verdiskaping hos kundene sine. Som jeg blogget om for noen dager siden er omsetningen av konsulenttjenester i sterk vekst i Norge. Det er flere grunner til dette. Bruk av konsulenter gjør at bedriften får tilgang på kompetanse det ellers ville være vanskelig å få tak i, og på denne måten sparer man både tid og penger.

Bruk av konsulenter bidrar til kunnskapsoverføring på tvers av virksomheter og til at man får adgang til et større kompetansemiljø enn det man har i egen bedrift. Dette innebærer en risikoavlastning for kunden. Og det er nettopp dette norske bedrifter svarer når de i ordentlige undersøkelser forklarer hvorfor de i all hovedsak er fornøyd med konsulenttjenestene de bruker.