onsdag 5. september 2012

Kunnskapsbasert i Finnmark

I dag har jeg vært en tur i Alta og snakket om globalisering, innovasjon og kunnskapsbedrifter på Finnmarkskonferansen 2012. Det var vel omkring 170 deltagere der, svært imponerende når en tar avstander og folketall i betraktning. Veldig god stemning var det også.

Jeg har etter hvert besøkt Finnmark en del ganger siden tidlig på 90-tallet, og opplever at det virkelig har skjedd noe med holdningene de siste årene. Fra å være ganske problemorientert, og opptatt av at ressurser og verdier forsvant ut av fylket, er man i dag veldig mulighetsorienterte og opptatt av hva som skal til for å trekke til seg det man trenger av talenter og kunnskapsbasert næringsliv.

Som så ofte på slike konferanser synes jeg det mest spennende er å høre om lokale suksessbedrifter, gjerne litt godt bevarte hemmeligheter, bedrifter som med basis i kunnskap og innovasjon lykkes langt utover det lokale markedet. En slik bedrift i Finnmark er Mudenia Elektro, en raskt voksende og ingeniørtung bedrift med hovedkontor i Kirkenes som leverer automatiserings- og elektrotjenester til podusjonsinnretninger og rigger offshore. Først og fremst offshore på norsk sokkel, men etter hvert også utenfor Norge.

Jeg traff også Ascella, en gründerbedrift som leverer et it-verktøy for tidsstyring og registrering i byggenæringen. Ascella holder til i Kunnskapsparken i Alta, sammen med en imponerende gruppe kunnskapsintensive virksomheter. Alt fra Grieg Seafood og North Energy, til lille Kreativ Industri og Finnmark Kraft, som skal bygge vindkraftverk langs kysten helt i nord. Samlokalisering i Kunnskapsparken i Alta bidrar til å synliggjøre at næringslivet i Finnmark ikke bare handler om handel, byggenæring og råvareindustri, men at det kunnskapsintensive næringslivet i regionen er ganske stort og spennende.

Helt sentralt i å få til denne synliggjøringen er Origo, en innovasjonsbedrift i Alta som både står bak Finnmarkskonferansen, Kunnskapsparken og ulike regionale innovasjonsprosjekter. De er også investor i noen lokale kunnskapsbedrifter. Et lite miljø som får til mye viktig gjennom sin kompetanse og sitt nettverk. Etter at konferansen var slutt fikk jeg ikke bare en omvisning i Kunnskapsparken, men også en privat innføring i hvilke nye muligheter som nå er i ferd med å åpne seg opp i Finnmark, og som vi vil høre mer om i tiden som kommer. Det er ganske store ting:

For det første er det naturligvis en stor aktivitetsøkning innenfor olje- og gassvirksomhet. Det skal bores flere nye letebrønner i Barentshavet og Goliatfeltet kommer snart i produksjon. For det andre er det en sterk satsting på fornybar energi i form av noen store vindkraftverk som skal bygges. Disse aktivitetene er også årsak til at det er gitt konsesjon for byggingen av en ny kraftlinje fra Ofoten til Hammerfest til 8 milliarder kroner. For det tredje er det flere planer om å utvikle industri for å utnytte mineralressursene i Finnmark. Dette er til dels omstridte prosjekter, men potensielt er det store muligheter for verdiskaping og eksport.

Og for det fjerde er det store muligheter dersom Nordøstpassasjen tas i bruk av lasteskip. Denne nordlige sjøruten gjør avstanden mellom Nord Europa og Asia mye kortere, og Finnmarks havner er plutselig helt sentralt plassert langs ruten. Nå er det slik at disse fire fremtidssmulighetene også hver for seg er temmelig store. Til sammen skaper de noen virkelig enorme muligheter - og utfordringer - for både Finnmark og hele Nord Norge. Muligheter som er så store at det vil være attraktivt å være kunnskapsbedrift i regionen fremover.