onsdag 11. januar 2012

Youngstown lager stål igjen

Bloomberg om Youngstown
Youngstown, Ohio ligger geografisk midt mellom New York og Chicago på Interstate 80, og er ganske nær et par større naboer, Pittsburg, Pennsylvania og Cleveland, Ohio. Youngstown er kanskje blitt aller mest kjent i senere år gjennom sangen "Youngstown" som ble utgitt av Bruce Springsteen i 1995 og som er selve fortellingen om stålindustriens og denne byens vekst og fall.

Området rundt Youngtown kalles Steel Valley, og var en gang den største stålproduserende regionen i verden. Den inngår i det større området i nord-øst USA som som gjerne kalles The Rust Belt. Disse stålbyene i nord-øst er sammen med bilindustrien i Detroit blitt selve symbolene på avindustrialiseringen av USA. Derfor er det veldig interessant og også ganske symboltungt når Bloomberg i dag skriver at byen nå skal få et nytt stålverk med 350 ansatte som skal produsere stålrør til gassindustrien.

Youngstowns historie fra slutten av 60-tallet fram til ganske nylig er nokså trist. Fram til 1960-tallet, da det bodde 166 000 innbyggere i byen, var det en blomstrende stålindustri der med flere store stålverk og tilknyttet virksomhet. Siden gikk det brått nedover, den ene store industriarbeidsplassen etter den andre måtte stenge, og folketallet falt med 100 000 til bare 66 000 innbyggere i dag. Det største sjokket kom på 19. september 1977, lokalt kjent som Black Monday, da Youngstown Sheet and Tube Company brått måtte stenge og 5000 ansatte mistet jobben samme dag. US Steel flyttet ut sin produksjon omtrent på samme tid, mens Republic Steel holdt ut til de gikk konkurs midt på 80-tallet. Så var det helt slutt for denne industrien i det området som et par tiår tidligere hadde vært sentrum i verdens stålproduksjon.

Hva er det som plutselig har endret seg og som nå skaper en ny optimisme? Den ene og mer generelle forklaringen er at høyere lønninger og kostnader i Kina og lavere kostnader i USA har gjort at det kostnadsforskjellen har krympet en del de siste årene. Det gjør at noen virksomheter flytter hjem igjen. The Economist skrev en artikkel om Moving back to America for en stund siden, og trakk fram flere eksempler på bedrifter som investerer i ny produksjon i USA.

Men den andre og viktigste grunnen til at dette skjer akkurat her i dette område øst i Ohio og vest i Pennsylvania handler om noe helt annet, nemlig skifergass. Ny teknologi gjør at USA plutselig har enorme gassreserver tilgjengelig i flere delstater, gass som alltid har vært der, men som det tidligere var umulig å få frigjort. Den ene fabrikken som er omtalt hos Bloomberg og som skal lage stålrør er relativt liten, men den er del av noe som er veldig mye større. Bloomberg skriver:

"The factory (...) will have 350 workers and produce seamless pipes used in hydraulic fracturing, also known as fracking. It’s part of a development that an oil and gas industry study calculates will mean more than 200,000 jobs and $22 billion in economic output in Ohio by 2015 -- and which has neighboring states looking to get in on the action."

Det er med andre ord ikke den samme stålindustrien som flyttet ut på 70-tallet som kommer tilbake, men en spesialisert underleverandør til naturgassbransjen i regionen som har utviklet seg på samme måte som vi i Norge også har utviklet en klynge av spesialiserte teknologibedrifter som leverer til olje- og gassindustrien og som er globale teknologiledere i sin nisje.

Politisk er denne reinudstrialiseringen også veldig interessant, i et år med presidentvalg i USA. Ohio er kanskje den viktigste "battleground state" av alle, en stat som har avgjort valg før og kan avgjøre valget nå. I år foregår presidentvalget med finanskrise som bakteppe, og ny industri basert på utvinning skiftergass, som skaper nye arbeidsplasser og ny optimisme i dette området, vil styrke den sittende presidentens muligheter til vinne.

Akkurat nå er den store bekymringen i Youngstown og området rundt at de det siste året har opplevd en hel serie uforklarlige jordskjelv. Man er er naturligvis redd for at de kan ha sammenheng med den hydrauliske frackingen av gassbrønner. For noen dager siden ble det derfor innført et moratorium mens man undersøker hva sammenhengen er. For regionens skyld får vi håpe at dette bare er en midlertidig pause og at gassutvinningen snart kan tas opp igjen - og at reindustrialiseringen kan fortsette. Det er bra både for amerikansk økonomi, for regionen, for sysselsettingen og for miljøet (alternativet til gass er gjerne kullkraft) at man utvinner skifergass.

Med til historien hører også at en av de stedene Bruce Springsteen besøkte på sin Ghost of Tom Joad Tour i 1996 var Youngstown, Ohio. Der fremførte han naturligvis sangen Youngstown også. Under er det et videoklipp av denne historiske framføringen: