tirsdag 3. januar 2012

Jakten på de beste konsulentene

Abelias nettsider om konsulentprisene 2012
Om en stund skal årets konsulent og årets konsulentbedrift hedres. Det skal skje i verdige former på et arrangement på Gamle Logen på kvelden 28. mars, og på dagtid samme dag arrangeres Konsulentdagen, et arrangement som vil vise frem hva konsulentbransjen betyr for vekst og verdiskaping i Norge. Bak dette arrangementet står Abelia, Konsulentguiden og IMC Norway. Hele programmet for dagen og kvelden er her.

Blant innlederne er Arnhild Dordi Gjønnes fra NHO som skal snakke om konsulentbransjens utfordringer med offentlige innkjøp. Og Torger Reve fra BI som med utgangspunkt i analysene fra Et Kunnskapsbasert Norge skal snakke om konsulentenes rolle som kunnskapsmeglere, nettverksbyggere og "lim" i en moderne kunnskapsøkonomi. Det vil også komme inn et par innledere til i dette programmet som ytterligere vil bidra til å belyse muligheter og utfordringer for konsulentbransjen.

På kveldsarrangementet, rett i forkant av prisutdelingen. vil filosof Lars Fr H. Svendsen, som har skrevet boken Arbeidets filosofi, innlede om hvordan synet på arbeid og arbeidsliv har endret seg ganske radikalt opp gjennom historien. Akkurat det er et interessant bakteppe for en diskusjon om hva dagens endringer i næringsstruktur og overgangen til et mer kunnskapsintensivt og spesialisert arbeidsliv betyr. Er det slik at økt bruk av konsulenter bidrar til å undergrave den norske arbeidslivsmodellen og gjør jobben mindre sikker for flere? Eller er det kanskje slik at bruk av konsulenter er en forutsetning for å lykkes bedre i en kunnskapsøkonomi, både ved at det flytter mer kunnskap mellom virksomheter og bransjer - og ved å muliggjøre mer fleksibilitet for både ansatte og bedrifter?

Det er fortsatt en stund igjen til prisutdelingen og Konsulentdagen, men det er kort tid til fristen for å nominere kandidater. Fristen for å nominere kandidater til årets konsulent og årets konsulentbedrift er allerede 15. januar. Det er lov å foreslå seg selv, men man kan også foreslå dyktige leverandører eller kolleger. Kriteriene som gjelder kan man lese om her. Nominasjonene vil bli vurdert av en meget kompetent jury med adm. direktør Ola Furu fra Capgemini som leder. Med seg har han Hans-Henrik Merckoll som leder konsulentvirksomheten i EDBErgogroup, Per-Egill Frostmann fra IMC Norway, Anne Cathrine Røste fra Konsulentguiden og Øystein Mjelve fra Abelia.