mandag 16. januar 2012

Norge gikk med større overskudd i 2011

Eksport av råolje, antall fat og kroner pr fat
I dag presenterte Statistisk Sentralbyrå tallene for Norges handelsbalanse med varer i 2011. Eksport, import og overskudd. Fasiten er at Norge har hatt sitt nest største handelsoverskudd noensinne, bare slått av 2008. Den viktigste enkeltårsaken til dette er økt oljepris, men også eksporten av varer fra fastlands-Norge økte i 2011.

I alt eksporterte Norge varer for 883,6 milliarder kroner (der olje og gass utgjorde 524,2 milliarder), og importerte varer for 491,1 milliarder. Det ga et overskudd på 392,6 milliarder kroner, en økning på 17 prosent fra 2010. Eksporten økte totalt med 13 prosent (vareeksporten fra fastlands-Norge økte med 8 prosent), mens importen av varer til Norge økte med 9 prosent.

Dette er svært gode tall som stort sett alle andre land i verden kan misunne oss. Selv på områder det går dårligere har det skjedd ting som reduserer den negative effekten. For eksempel har oljeproduksjonen falt, men  oljeprisene økt så mye at det mer enn oppveier effekten av lavere oljeeksport. Når det gjelder fisk er det motsatt. Lavere priser på laks oppveies av økt eksportvolum, slik at total fiskeeksport fra Norge var 51,7 milliarder kroner i 2011, ned bare 1,2 prosent etter syv sammenhengende år med kraftig oppgang.

Hvis man skal våge seg på å peke ut et stort faresignal i disse gode tallene må det være at eksporten av råolje fortsetter å falle (se grafen over). Mens verdien av norsk råoljeeksport var på 325,1 milliarder kroner, opp hele 17 prosent, så skyldes veksten utelukkende høyere oljepris. I 2001 ble det eksportert over en milliard fat råolje pr dag fra Norge. i 2011 var eksporten nede i omtrent halvparten, 513 millioner fat. Også gassvolumene som ble eksportert ut av Norge sank i 2011. I en slik situasjon med fallende produksjon er det naturligvis hyggelig for Norge at vi har flaks med oljeprisen, men realiteten er at kombinasjonen av høyere pris og fallende produksjon gjør at vi blir mer sårbare enn før.

Selv storfunnet på Avaldsnes/Aldous er for lite til å gjøre noe vesentlig med denne nedgangen i produksjon på norsk sokkel, og nå hører vi også at det kan være mindre enn tidligere antatt. Skal vi snu trenden må det komme mange flere funn. For en totaloversikt over hvordan eksporten er fordelt på ulike typer varer kan en se i denne tabellen og hvordan importen er satt sammen kan en se i denne tabellen fra SSB.