torsdag 14. juli 2011

Thomas Jefferson

Også i vår egen tid er det mye konflikt knyttet til hva som definerer en nasjonalstat. Det gjør det ikke mindre interessant å lese Christopher Hitchens bok om Thomas Jefferson, en ganske kort, men svært tettpakket bok om USAs tredje president - og derfor også om handlingene og verdigrunnlaget som skapte USA.

Hitchens er like opptatt av ideene til Thomas Jefferson som av livet hans, og i Jeffersons tilfelle var det rikelig med innhold i begge deler. Det første store politiske høydepunktet var rollen som hovedforfatter av den amerikanske uavhengighetsærklæringen i 1776. Den innledes med noen av de viktigste setningene som noen gang er skrevet på engelsk:

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness."

Det at alle mennesker har samme verdi var en svært radikal tanke, og å grunnlegge et land på prinsippet om at mennesker har ukrenkelige rettigheter som retten til liv, frihet og til å søke lykke, var helt nytt. Men historien har vist at denne ekle ideen om likeverd og frihet til å bestemme over sitt eget liv har utkonkurrert alle andre måter å definere en stats overordnede mål.

Jefferson ble etter hvert guvernør i Virginia og deretter USAs minister i Frankrike, en jobb han overtok etter Benjamin Franklin i 1785. I Frankrike fikk han oppleve den franske revolusjon, et politisk prosjekt Jefferson var veldig positiv til. Men så dro tilbake til USA for å bli utenriksminister i George Washingtons regjering allerede høsten 1789, før terroren tok over i Paris. Da George Washington gikk av som president stilte Jefferson som presidentkandidat for The Democratic-Republicans, men tapte valget i 1796 mot føderalistenes kandidat John Adams. Valgsystemet var slik at kandidaten med nest mest stemmer ble visepresident, uansett parti, så Jefferson ble visepresident med en president fra et annet parti, en erfaring som gjorde at valgloven ble endret før neste valg.

Ved valget i 1800 var det Jefferson mot Adams på nytt og denne gangen vant Jefferson, riktignok etter en komplisert prosess med 36 voteringer i senatet fordi noen valgmenn hadde stemt feil og Jeffersons visepresidentkandidat  Aaron Burr holdt på å bli president i stedet for Jefferson. Aaron Burr ble for øvrig fjernet som visepresidentkandidat av Jefferson før valget i 1804, etter at han hadde drept tidligere finansminister Alexander Hamilton, mannen på USAs 10-dollar sedler, i en duell, men det er en annen historie.

Thomas Jeffersons presidentperiode har blitt kalt The Revolution of 1800, og betydde svært mye for USAs videre utvikling. Landet Jefferson overtok hadde bare litt over 5 milloner innbyggere, nesten alle bodde langs østkysten. Folketallet var lite i forhold til de europeiske stormaktene og landet var sårbare i forhold til trussler og angrep. Jefferson gjorde tre viktige ting som bidro til å endre kraftig på dette på varig basis:

For det første gjennomførte han The Louisiana Purchase, der USAs areal ble fordoblet ved at man kjøpte det som i dag er hele eller deler av 15 av USAs delstater, vest for Missisippi, av Napoleon for 15 millioner dollar (219 millioner dollar i dagens penger). Det var krig i Europa og Jefferson utnyttet dette til å ekspandere USA kraftig. For det andre satte han i gang the Lewis and Clark Expedition, en som skulle kartlegge områdene vest for USA geografisk og finne veien til Stillehavet. Dette la grunnlaget for at USA senere kunne utvide territoriet sitt enda lenger vestover i løpet av 1800-tallet.

For det tredje startet Jefferson The First Barbary War, krigen mot de nord-afrikanske piratene og slavehandlerne i Algiers, Tunis og Tripoli. Disse nord-afrikanske statene hadde i flere hundre år angrepet handelsskip og landsbyer langt kystene i Europa, og forlangte enorme pengesummer i løsepenger. De europeiske stormaktene fant seg i dette, men da Tripoli forlangte bekyttelsespenger fra USA nektet Jefferson å betale. Han krevde fri ferdsel på verdenshavene, noe som har vært kjernen i USAs politikk siden. Tripoli erklærte krig mot USA og USA svarte med å bombardere flåten i Tripoli og gå i land i byen Derna. Første gang amerikanske styrker plantet flagget på fremmed jord var i det vi i dag kaller Libya .

Thomas Jefferson var en stor tenker og statsmann, men han var også en politiker. Og det ligger i politikkens natur at man må inngå kompromisser, tilpasse standpunkter og være taktiker. I flere viktige spørsmål var han på ulike sider av debatten på ulike tidspunkter. Noen ganger hadde han som president gleden av å kunne bruke resultatene av det andre hadde fått gjennomført, men han selv hadde stemt imot. En slik dynamikk er noe av det som gjør politikk interessant, men noen ganger frustrerende og vanskelig å forstå. Jeffersons holdning til slaveriet er blant disse dilemmaene Hitchens forsøker å kaste lys på.

I andre spørsmål var Thomas Jefferson svært konsekvent gjennom hele sitt politiske liv, og svært fremtidsrettet. Han mente for eksempel at kunnskap og innovasjon er selve fundamentet for. Hitchens skriver:

"Jefferson was not a man of the enlightenment only in the ordinary sense that he believed in reason or perhaps in rationality. He was very specifically one of those who believed that human redemption lay in education, discovery, innovation and experiment".

Boken det er snakk om heter Thomas Jeffferson - Author of America og er en del av serien Eminent Lives på Harper Collins og kom ut i 2009.