onsdag 6. juli 2011

Kampen om talentene

Følger man middels godt med i
amerikanske og europeiske medier, har man fått med seg at det er mye pessimisme for tiden. Det er gjeldskrise og store kutt i offentlige budsjetter, høy arbeidsledighet og vanskelig for unge nyutdannede å få jobb både i USA og Europa. Eller er det egentlig det?

Financial Times skrev i går om en parallell virkelighet til denne dype krisen, der det nå er en vill jakt etter unge talenter. En verden der bedriftene har kommet seg etter finanskrisen, har stadig mer å gjøre og der ting går svært godt for tiden. Så godt at det største problemet er å få tak i nok folk:

"A war for talent is raging in Silicon Valley where internet companies, from big groups such as Google down to the smallest start-up, are scrambling to find the best technology specialists, sending ripples to labour markets from London to Bangalore."

En annen artikkel beskriver hvordan Wall Street og Silicon Valley konkurrerer om å tiltrekke seg de beste analytikerne, og hvordan Silicon Valley ser ut til å ha et visst overtak. Det er kulere å være entreprenør og jobbe i et nystartet selskap enn å være i en investeringsbank. Noen av tiltakene bedriftene bruker for å skape et attraktivt arbeidsmiljø og trekke til seg talenter minner om ting vi hørte om i dot.com tiden for ti år siden. Og det er ikke bare i USA det er kamp om de kloke hodene, i India er det minst like vanskelig å få tak i de rette folkene. Det også er en veldig høy turnover blant de ansatte i indisk it-industri og tiltak som gjør at flere unge talenter blir i bedriften er høyt prioritert.

Hvilke grupper er det så det er aller størst etterspørsel etter? I følge Financial Times er det produktdesign eller dataanalyse man burde være ekspert på:

"Product designers, even more than back-end computer programmers, are in highest demand, Mr Breyer says. Because so many new companies are building software for consumers – such as social networks and mobile applications – the skills to design easy-to-use, appealing interfaces are at a premium.(...) Data scientists – the number crunchers who test consumers’ receptiveness to a green button over a red button, or a 20 over a 10 pixel image, and feed this information to product designers – are also in high demand. "

Det er ikke slik at effektene av nedturen plutselig er blitt borte og at vi går mot full sysselsetting på kort sikt. Poenget er at vi har to ulike virkeligheter som lever side om side. Hvor bra du har det i arbeidsmarkedet er avhengig av hvilken kompetanse du har. Hvor godt du gjør det som bedrift er avhengig av mange ting, men det har stor betydning hvilken bransje du er i. I noen bransjer er det fortsatt dårlige tider, mens det i andre er vanskeligst å få tak i nok gode folk. Noen deler av økonomien vokser, mens andre faller.

Grafen over illustrerer dette svært godt. Der kan vi se at sysselsettingen i offentlig sektor og varehandel forventes å falle i USA, mens områder som teknisk tjenesteyting, byggenæring, forretningstjenester og elektronisk industri forventes å vokse mye.  Og når det gjelder hvilke høyere utdanningsgrupper det er størst vekst i etterspørsel etter blant virksomhtene som er spurt, så troner ingeniørutdanning og businessutdanning på toppen med henholdsvis 63 prosent og 61 prosent vekst fra i fjor.