torsdag 17. desember 2009

Staten sender pasientlister på diskett

Noen som husker disketter? 3,5 tommers plastdingser man brukte til å flytte filer mellom datamaskiner og som tok 1,4 MB med data. Nok plass til å lagre en kvart låt fra iTunes. Vanlige minnepinner i dag lagrer flere tusen ganger så mye data som en diskett. Bredbåndet jeg har hjemme overfører 1,4 MB data på under et sekund.

Derfor ble diskettene borte fra PC-ene og erstattet med bredbånd og minnepinner. Trodde vi. Men i Teknisk Ukeblad kan vi lese at staten fortsatt bruker disketter til å sende pasientlister til fastlegene:

"– Vi bruker mellom én og to millioner kroner i året på kopiering, pakking og utsending av disketter, opplyser seniorrådgiver Vegard Håvik i Helsedirektoratet. På denne måten får landets 4000 allmennleger – fastleger – oppdatert oversikt over sine pasienter én gang i måneden."

Nå har jo selvfølgelig fastleger i Norge både PC og bredbånd. Og de bruker det i økende grad som hovedkanal for rapportering og kommunikasjon. Fra 1. januar 2010 er leger også pålagt å bruke elektronisk innrapportering via Norsk Helsenett til legeoppgjør, sykemeldinger og legeerklæringer. Det er bra. For tidligere har helsesektoren fått mye kritikk av blant annet riksrevisjonen for å somle med å ta i bruk elektroniske løsninger som kan forenkle og effektivisere arbeidsprosessene.

Men av en eller annen ganske merkelig grunn sender likevel Statens Helseøkonomiforvalting (HELFO) ut pasientlister til fastlegene på diskett. Og det er ikke noen liten informasjonsmengde det er snakk om:

"Hvert år bytter 565 000 pasienter fastlege. Det er i gjennomsnitt 1548 bytter pr. dag, mens Helfo oppdaterer listene manuelt en gang pr. måned. Det gir et etterslep på informasjonen. Nå viser det seg at Helsedirektoratet i samarbeid med Nav har utviklet en elektronisk løsning, men den er ikke tatt i bruk. Årsaken er at ingen vil betale for å teste den ut. Staten krever at leverandørene tar regningen."

Og her er vel noe av kjernen. Staten finner ikke noen som vil betale for å ta i bruk en nettbasert elektronisk løsning. Litt pussig, for det ser jo ut som staten vil tjene ganske mye på å automatisere dette. Og det er jo vanlig at den som får gevinsten dekker investeringene som skal til. Da bankene innførte nettbank ba de ikke it-leverandørene eller kundene betale for det. Og på samme måte som nettbanker reduserte bankenes kostnader kraftig, vil elektronisk samhandling gi store gevinster i helsesektoren.