onsdag 23. desember 2009

Lille julaften 1969: Første olje på norsk sokkel

For akkurat 40 år siden i dag, lille julaften 1969, ble det for første gang funnet olje på norsk sokkel. Det er vanskelig å finne noen hendelse i denne perioden som har hatt like stor betydning for Norges utvikling som det å finne olje.

Til sammen har statskassen blitt tilført 7 000 milliarder kroner fra norsk oljevirksomhet, dels gjennom skatter og avgifter og dels gjennom statens direkte eierskap i lisensene. Bare i dag kommer det inn nye 1,2 milliarder kroner på statens konto. Oljeproduksjonen er i dag på vei ned, men eventyret er ikke slutt på lenge enda. Dessuten har Norge en høyteknologisk leverandørindustri som eksporterer varer, tjenester og kunnskap for 100 milliarder kroner i året.

Det begynte i grunnen ganske dårlig det norske oljeeventyret. Første letebrønn ble igangsatt i juni 1966 av Esso med boreriggen "Ocean Traveller" på lisens 001. Men det skulle bli mange skuffelser i tiden som fulgte. Shell la ned letekontoret sitt etter å ha boret fem tørre brønner. Så da Phillips begynte å bore i lisens 2/4 med riggen Ocean Viking (bildet) sensommeren 1969 var mange i ferd med å gi opp håpet om at Norge skulle bli en oljenasjon. Første brønn måtte sikres og oppgis på grunn av et "gasskick", men virket såpass lovende at Phillips tok sjansen på å bore en andre letebrønn. Den ble igangsatt i september, og problemene tårnet seg opp med dårlig vær, sviktende utstyr og høyt gasstrykk. Brønnen måtte sikres og riggen forlot feltet uten av man var helt sikre på hva man hadde funnet. Men ryktene gikk om at det var noe stort der nede.

Men "the rest is history", som det heter. Ocean Viking hadde funnet olje i utvinningstillatelse 019 på blokk 2/4. Et felt som skulle få navnet Ekofisk og etter hvert viste seg å være et av verdens største oljefelt offshore. I følge Oljedirektoratets faktahefte for 2009 produserer Ekofisk fortsatt mer enn 200 000 fat olje om dagen. 40 år etter at Ekofisk ble funnet er det igjen blitt det feltet som produserer mest olje på norsk sokkel, etter at andre felt avtar i produksjon. Ekofisk har etter at produksjonen startet i 1971 produsert 11,9 prosent av all olje på norsk sokkel, bare Statfjord har produsert mer. Men Ekofisk har en jevnere produksjonskurve og vil fortsette å produsere olje til 2028 i følge siste prognose. En helt fantastisk teknologisk prestasjon.

De skulle bare visst hva de la grunnlaget for de som slet på Ocean Viking i julen 1969. Mer om denne og andre norske oljehistorier kan man lese om i Bjørn Vidar Lerøens bok "1001 brønn" som ble skrevet til Oljedirektoratets 25-års jubileum i 1997. Eller på nettsidene til Kulturminne Ekofisk som ble laget for å dokumentere historien til et helt spesielt kulturminne.