onsdag 1. oktober 2008

Microsoft, Fast og "the Cloud"

Microsoft-sjef Steve Ballmer var en tur innom Norge på tirsdag for å ta en prat med statsminister Jens Stoltenberg om satsing i Norge. Og for å snakke om Microsofts planer til 1200 it-utviklere (eller "menigheten" som it-pressen kaller dem) på en stor konferanse i Oslo.

Jeg har merket meg i hvert fall to ting. For det første er det veldig gledelig å høre at Microsoft skal øke satsingen på FoU i Norge ved å styrke Fast. Fast-miljøet i Norge skal bli Microsofts globale utviklingsmiljø for "entreprise search", et område Microsoft nå skal satse på. Og dette illustrerer et viktig poeng i et kunnskapssamfunn. Oppkjøp av bedrifter skjer ikke nødvendigvis for å bli kvitt en konkurrent eller for å kjøpe kunder. Det kan være fordi man trenger spisskompetanse på et strategisk viktig område der man mangler kompetanse fra før. Slik er det med Microsoft og Fast.

Og for det andre blir det veldig interessant å se hvordan Microsoft posisjonerer seg i forhold til såkalt "Cloud Computing". Ballmer sa på møtet i Oslo at Microsoft vil lansere "Windows Cloud", et eget operativsystem for nettbasert databehandling. I følge Computerworld er Fast en helt sentral del av Microsofts fremtid på dette området. For mens Microsoft har dominert i en verden der PCen gir oss datakraften så mener mange Google har tatt ledelsen i en verden der datakraften er der ute på internett i store sentraliserte serverparker. Software og søketeknologi på nettet sørger for at vi får tilgang til tjenestene vi trenger og skaffe informasjonen vi er ute etter.

Nicholas Carr har noen refleksjoner om hva dette vil bety og er blant annet spent på om prismodellen skal være timebasert eller lisensbasert.