lørdag 18. oktober 2008

Finanskrise - ikke en dot.com krise

I en uke preget av finanskrise, redningsaksjoner og høringer i Stortinget om statsbudsjettet for 2009, dukket det opp noen spørsmål om mulige paralleller til it-boblen og dot.com-krisen i 2000. Er dette samme historien en gang til?

Jeg tror det er flere store forskjeller. Kanskje så store at vi kan oppleve at bedrifter med internettbaserte forretningsmodeller denne gangen er blant vinnerne nettopp fordi en krise i tradisjonelle virksomheter skaper behov for nye og mer kostnadseffektive løsninger. En "creative destruction" som fremmer mer ousourcing og mer nettbasert forretningsdrift er bra for it-bedriftene.

På torsdag la Google, internettøkonomiens største stjerne, frem sitt resultat for tredje kvartal. Mange hadde nok forventet en kraftig nedgang i nettopp Google. De lever jo av reklame, en sektor som i hvert fall blir hardt rammet i nedgangstider. Og hva skjer? Google leverte et kjemperesultat. Omsetningen er opp 31 % i forhold til for et år siden.  Aksjekursen steg 10 % på fredag.

Hvorfor vokser akkurat Google i et marked der tradisjonelle medieaktører er blant de hardest rammede? US News har fem forslag til forklaringer. Det ligger nok noe viktig i en kombinasjon av a) veldig lave forventninger, b) ganske lav prising av teknologiaksjer i motsetning til i 2000, c) en fortsatt sterk underliggende vekst i internettøkonomien, og ikke minst: d) en lav-kost forretningsmodell og en markedsdominans som gir større robusthet mot å bli rammet av kundenes kostnadskutt.

Man må ikke overdrive forskjellen mellom "den nye" og den tradisjonelle økonomien slik det ble gjort i år 2000. Mesteparten av it-bransjen og internett-bransjen blir hardt rammet når finanssektor, boligbygging og varehandel gjør et svalestup. De er tross alt viktige kunder, og leverandører av it-utstyr, konsulenttjenester og prosjekter, og kan derfor bli vel så hardt rammet som kundene. Å finne bedrifter som merker effektene av finanskrisen er veldig lett. Men i en krise der neste alle rammes er kanskje noe av det mest interessante å finne ut hvilke virksomhetsmodeller som er best egnet til å bedrifter ut av krisen igjen.