tirsdag 14. oktober 2008

Konjunkturnedgang

Finanskrisen er i ferd med å slå inn i realøkonomienI dag la Statistisk Sentralbyrå fram sin nyeste konkjunkturprognose. Den forteller at vi er inne i en kraftig oppbremsing i Norge. SSB sier for øvrig at det er svært vanskelig å lage gode prognoser nå når omfanget av finanskrisen er så uoversiktlig fortsatt, men det er interessante vurderinger de gjør:

En BNP-vekst i fastlands-Norge på 6,2 % i 2007 synker til 1,1 % i 2009. Investeringer i bolig faller fra pluss 5,5 % i 2007 til minus 9,4 % allerede i år. Og eksporten av tradisjonelle varer (alt utenom olje og gass) går fra pluss 9,0 % i 2007 til minus 1,2 % i 2009. SSB spår tre år med lav vekst før det snur opp igjen.

Hva skal man se etter bortsett fra boligsektoren for å finne tidlige tegn på nedgangstider? Jeg tror en god indikator på at ting allerede er i ferd med å skje er mediebransjens reklameinntekter. Dagens Næringsliv varslet i dag kostnadskutt på 30 milloner kroner. Også Aftenposten og TV2 har varslet om kutt. 

Nå er det alltid er noen som mener at akkurat deres bedrift og bransje vil være helt upåvirket av alt som skjer ellers i økonomien. Arne-Inge Christophersen i Mediabyråforeningen sier at finanskrisen ikke får noen virkning for norske medier:

"Det selges litt færre biler enn i fjor. Men da var til gjengjeld tallet superhøyt.I dagligvarebransjen går det fortsatt så det suser. Og totalprognosen for oktober ser alldeles utmerket ut, sier Christophersen. Han mener også at norske mediebyråer har lært mye av tidligere kriser".

Han skal i hvert fall ha plusspoeng for å være optimist.