fredag 3. oktober 2008

The Mother Of All Bank Runs?

Ny fryktelig dag på børsene. Oslo Børs er nå nede på 2005-nivå igjen. Og i New York gikk det veldig bratt utforbakke. 

De som har god greie på slike ting sier at hovedproblemet nå er at bankene ikke vil låne ut penger til andre banker fordi de ikke lenger er sikre på at den banken de låner penger til er der i neste uke. Det gjør at pengemarkedsrenten går i taket. Og noen banker risikerer sannsynligvis å bli kvalt av pengemangel selv om de egentlig drives godt. Men hvor galt kan det egentlig gå? Er det noen worst case scenarioer der ute? Jeg har funnet er par ganske uhyggelige.

Nouriel Roubini, professor ved Stern Business School og kjent som "Doctor Doom", skriver om The Mother Of All Bank Runs. Scenariet her er at Goldman Sachs og Morgan Stanley er for sent ute med å omdanne seg til  vanlige banker og at de gjør det på feil måte. Man får rett og slett ikke filialer, kunder og masse bankinnskudd over natten, og særlig ikke i dagens bankklima. Og ryker Goldman Sachs og Morgan Stanley så vil  hele det internasjonale banksystemet være i fare.

Det andre scenariet er enda mer uoversiktlig. Det handler om at det såkalte CDS-markedet kollapser. Credit Default Swaps (CDS) er en slags forsikringer mot at låntagere ikke betaler tilbake lån. Dette markedet har eksplodert de siste årene og i dag er det 55 billioner US dollar (55 000 000 000 000 dollar) i gjeld som er forsikret i slike kontrakter. Det er like mye som verdens totale BNP. Det er ikke nødvendigvis egne utlån man forsikrer. Det er også mulig å gjøre veddemål om andres gjeld. Forbes gjør et forsøk på å forklare rekkevidden av dette:

"There's another big difference between trading CDS and casino gambling. When you put $10 on black 22, you're pretty sure the casino will pay off if you win. The CDS market offers no such assurance."

"People have been insuring risks that they can't insure," says Peter Schiff, the president of Euro Pacific Capital and author of Crash Proof. "Let's say you're writing fire insurance policies, and every time you get the [premium], you spend it. You just assume that no houses are going to burn down. And all of a sudden there's a huge fire and they all burn down. What do you do? You just close up shop."