tirsdag 7. oktober 2008

Statsbudsjett og finanskrise

Hva skal man si om statsbudsjettet? Det er faktisk en god del positivt å si denne gangen. Abelias kommentar finner du her.

Både når det gjelder næringsrettet forskning og når det gjelder moderniseringstiltak i offentlig sektor (som AltInn og e-ID) har regjeringen foreslått bra ting. Det er også laget et nytt og bedre system for resultatfinansiering av forskningsinstituttene.

Vi er generelt veldig opptatt av statsbudsjetter i den politiske debatten Norge. Og da kan det være lett på glemme at det ikke er penger over statsbudsjettet som skaper lønnsomme bedrifter, men lønnsomme bedrifter som gir skatteinntekter til staten. Finanskrisen er en veldig god påminnelse om sammenhengen mellom verdiskaping og velferd. Når regjeringen vil øke formuesskatten i en tid hvor kapital er blitt mye dyrere er dette en veldig skadelig politikk for både bedrifter og gründere.

Så mens det er flott at det er ryddet plass til mer langsiktig satsing på forskning og annen kunnskapsinfrastruktur burde den store handlefriheten også blitt brukt til skatteletter for næringslivet for eksempel i form av lavere formuesskatt og bedre skatteinsentiver for forskning

Ellers er det gode nyheter der ute i kveld. Nedgangen i USA fortsetter. Høringen i kongressen om AIG avslører en helt vill grådighetskultur. Og Island skal reddes fra konkurs av 4 milliarder euro i lån fra Russland. Det er nok fare for at statsbusjettet blir overskygget av helt andre ting.