lørdag 25. oktober 2008

Kommentarer som gir litt mer innsikt

På vandringen rundt på nettet for å finne stoff som kan forklare oss dødelige hva som egentlig skjer i finansmarkedene har jeg funnet "Short View" med John Authers på Financial Times nettsted. 

Det er korte dagsaktuelle videoer der man lærer mer om carry trade, emerging markets, hedge fond, pengemarkeder, sentralbanker, aksjemarkeder og masse annet fra FTs Investment Editor. Han har også en kommentarspalte som heter "The Long View" i Financial Times.

Dette er også et godt eksempel på hvordan man kan bruke nettet til å gjøre noe med både form og innhold. Formatet i "Short View" er korte videoklipp med en kombinasjon av kommentarer og enkle grafer. "The Long View" er tekst. Og så er det i tillegg et diskusjonsforum der leserne kan komme med kommentarer  og spørsmål.

Financial Times er i det hele tatt veldig bra til å visualisere ting. De har skjønt at nettaviser ikke bare er tekst og bilder på en skjerm, men at det gir noen andre muligheter, blant interaktive illustrasjoner av ting. Hva med: Hva ulike land har gjort så langt for å å hjelpe bankene ut av krisen? Eller hva med: En økonomisk værmelding for Europa i 2008 og 2009.