torsdag 30. oktober 2008

Forskning, innovasjon og krisetiltak

Økonomiske krisetider tvinger bedriftene til å tenke mer kortsiktig. Det er færre som vil ta risiko og det er fristende å utsette store innovasjonprosjekter eller it-prosjekter. Noe som kan ramme kunnskapsbedrifter og forskningsvirksomheter spesielt hardt.

Det paradoksale er derfor at nettopp den type kunnskapsintensive bedrifter det bør bli mange flere av i fremtiden for at vi skal mestre omstilling og høyt kostnadsnivå, utraderes i dag fordi vi må kutte kostnader. For å overleve i dag ødelegger vi det vi trenger i morgen.

Kan samfunnet gjøre noe for å hjelpe de langsiktige forsknings- og innovasjonssatsingene gjennom krisen? Abelia, Norsk Industri og Oljeindustriens Lansforening har forumulert noen tanker om hvordan og hvorfor samfunnet bør øke satsingen på forskning i krisetider i en kronikk i Dagbladet i dag.

De samme tre næringslivsorganisasjonene arrangerte også en innovasjonskonferanse i dag på Telenor Expo. Det var en meget interessant dag med engasjerte innlegg fra blant annet Jon Fredrik Baksaas, Eivind Reiten, Arne Bergby, Torger Reve, Sylvia Brustad, Tora Aasland og Odd Einar Dørum.