onsdag 22. oktober 2008

En godbit for statistikknerder

Helse-, pleie- og omsorgssektoren er vår største vekstnæring. Den legger i dag beslag på 9 % av BNP og over 15 % av antall sysselsatte. 83 % av kostnadene er betalt av det offentlige. Det er en sektor i vekst som vil vokse ytterligere på grunn av eldrebølgen. 

Men hvor mange er det egentlig som jobber i de ulike delene av helse- og omsorgssektoren? Hvordan vil eldrebølgen egentlig slå ut? Hva er de mest realistiske modellene for å beregne behovene i fremtiden. Rapporten "Utviklingen i offentlig ressursbruk knyttet til helse og omsorgstjenester" fra SSB er en god gjennomgang av hva som finnes av ulike beregninger i Norge og internasjonalt.

Rapporten har ikke som mål å svare på alle utfordringene helse- og omsorgssektoren står overfor. Men den peker blant annet på det vil være en formidabel utfordring å trekke til seg nok arbeidskraft i konkurranse med blant annet kunnskapstjenestesektoren. Særlig når denne konkurransen om arbeidskraften bør skje uten at det fortrenger den internasjonalt konkurranseutsatte delen av næringslivet.