søndag 19. oktober 2008

Er datamaskiner skyld i finanskrisen?


Utrolig morsomt fra Stephen Colbert om datamaskinstyrt aksjehandel. I programmet har han blant annet en telefonsamtale med datamaskinen Hal 9000 fra "2001: A Space Odyssey". Damen som blir intervjuet er Bethanny McLean som skrev "The Smartest Guys In The Room", en veldig bra bok om Enron-kollapsen og personene bak. Hennes konklusjon er, ikke overraskende, at det er mennesker og ikke maskiner som har ansvaret.