tirsdag 20. juli 2021

Stort norsk kraftoverskudd

SSB har presentert nye tall for kraftbalansen for 2. kvartal 2021, det vil si elektrisitetsproduksjon, -forbruk og differansen mellom disse som avgjør om det er overskudd eller underskudd. 

I alminnelig forsyning (husholdninger og vanlig næringsliv) ble det brukt 17,4 TWh som er 4,8 prosent høyere enn i 2020. Dette skyldes særlig lavere temperaturer enn normalt i april og mai i år. I kraftkrevende industri ble det brukt 9,6 TWh, 5,2 prosent mer enn i samme måned i 2020.

Men produksjonen var likevel høyere fordi produksjonen av både vann- og vindkraft økte. SSB skriver:

Produksjonen av kraft var på 35,9 TWh i 2. kvartal 2021. Det er 1,9 prosent høyere sammenlignet med 2. kvartal året før, og det høyeste nivået som er registrert for dette kvartalet i statistikken.(...) Investeringer i ny kraftproduksjon og oppgradering av eksisterende anlegg har i tillegg ført til høyere kraftproduksjon over tid. Blant annet har vindkraftproduksjonen steget kraftig de siste årene. I 2. kvartal 2021 var produksjonen fra vindkraft på 2,1 TWh. Det er 24 prosent høyere enn samme kvartal året før.

Noe som i sum ga et eksport overskudd på 4.5 TWh:

"Norge eksporterte 6,7 TWh strøm i 2. kvartal, mens det ble importert 2,2 TWh. Det ga et eksportoverskudd på 4,5 TWh. Utveksling mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold i kraftmarkedene, prisene på elektrisitet og kapasiteten på overføringslinjene. I slutten av mars i år ble utenlandskabelen mellom Norge og Tyskland (Nordlink) satt i ordinær drift. Den nye kabelforbindelsen mellom Norge og England (North Sea Link) startet med testoverføringer i juni 2021."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar