søndag 2. august 2020

EUs BNP falt 11,9 prosent i andre kvartal

Jeg skrev for noen dager siden her på bloggen at USAs BNP falt med historiske 9,5 prosent fra første til andre kvartal 2020. Eurostats nye tall viser at det ikke noe bedre i EU. 

De økonomiske kvartalstallene her i Europa viser at BNP-fallet fra første til andre kvartal i EU er på 11,9 prosent, mens det i eurosonen er på 12,1 prosent. Det kommer på toppen av et BNP-fall i første kvartal på 3,2 prosent og 3,6 prosent i henholdsvis EU og eurosonen. Nå er disse tallene for andre kvartal veldig tidlige estimater, men det sier uansett mye om situasjonen. I april, mai og juni har vi hatt en nedgang i økonomien vi aldri har sett maken til i fredstid.

Av de 16 landene som har bidratt med foreløpige tall er nedgangen høyest i Spania med et BNP-fall på 18,1 prosent fra første til andre kvartal og en nedgang på 22,1 prosent i forhold til samme kvartal i 2019. Også Frankrike og Portugal rapporterer som nesten like store nedganger. Lavest BNP-fall siste kvartal hadde Litauen med 5,1 prosent og "bare" 3,7 prosent nedgang i økonomien sammenlignet med samme kvartal i 2019.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar