torsdag 24. oktober 2019

VR-knutepunktet Hamar

Noen synes sikkert det er litt overraskende, men Hamar har gjennom noen år klart å posisjonere seg som knutepunkt og møteplass for folk som jobber med VR- og AR-teknologi.

De arrangerer hvert år konferansen Nordic VR-Form som samler over 300 deltagere og har et program med gode internasjonale innledere. Jeg var invitert dit i dag for å innlede på åpningen av konferansen og si noe både om digitalisering og omstilling generelt, litt om VR-spesielt.

Mange tenker sikkert på VR som en del av spill- og underholdningsområdet, men privatmarkedet for VR har foreløpig ikke tatt av slik utstyrsleverandører og spillprodusenter hadde håpet, selv om jeg personlig sterkt anbefaler alle å prøve VR-spill, som for eksempel Angry Birds.

 Til gjengjeld er det kraftig vekst i VR i bedriftsmarkedet, i en rekke ulike bransjer inkludert byggenæring, helsesektor, shipping og energivirksomhet. I tillegg er VR i ferd med å få en viktig rolle i undervisnings- og opplæringssektoren, der verktøy som gjør det mulig å drive problemløsning i praksis, og ikke bare lese om det, kan øke læringsutbyttet dramatisk. Nordic VR-Forum beskriver det slik på sin nettside:

At the Nordic VR Forum everything revolves around immersive learning technologies: More precisely, the use of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) in learning, training and storytelling. The tools of the next generation are already there – now is the time to align the learning strategy with the business strategy, now is the time to create value!
Når Hamar har inntatt denne spennende posisjonen som "VR-klynge" er det ikke bare fordi de er flinke til å arrangere konferanser, men fordi viktige lokale aktører som Hamar kommune, Høgskolen Innlandet, Sykehuset Innlandet er aktivt med på å drive dette frem, og selv er brukere av teknologien, i samarbeid med private teknologibedrifter, inkludert noen små lokale. Og arrangørrollen og koordineringen nettverket er det næringsutviklingsorganet Hamarregionen Utvikling står for.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar