søndag 11. desember 2016

Svakt fallende alkoholomsetning

Når Statistisk Sentralbyrå presenterer de siste tallene for alkoholomsetningen i Norge på sine nettsider, velger de å peke på at omsetningen har økt med 2 prosent de første tre månedene i 2016 sammenlignet med 2015. Det er for så vidt det tallene viser, men det store langsiktige bildet er at alkoholomsetningen pr innbygger har falt de siste ti årene. Noe som viser at økt tilgjengelighet ikke nødvendigvis betyr mer salg.

Det er den vedlagte tabell 3 i nyhetssaken som viser hvordan utviklingen har vært fra 2005 til 2015, målt i omsetningen pr innbygger. Fordi folketallet i Norge har økte ganske mye i denne perioden er det jo hva innbyggerne kjøper og konsumerer som er mest interessant.

Og tallene viser at når vi regner om øl, vin og brennevin til ren alkohol, så ble det omsatt 6,37 liter i 2005, mens det i 20015 hadde gått ned til 5,97 alkoholliter pr innbygger i 2015, en nedgang på 6,3 prosent i løpet av 10 år. Tallene viste at omsetningen pr innbygger steg frem til 2008, mens det hvert år detter dette har vært en nedgang. Nå er riktignok ikke salg i taxfree-butikkene med i disse tallene, men dette salget utgjør bare 12 prosent av salget i spesialbutikker for alkohol. Og siden det meste av ølsalget foregår i  dagligvarebutikk og ikke på vinmonopolet er taxfree-andelen i realiteten en god del lavere.

Hvis vi splitter opp i øl, vin og brennevin ser vi at også de siste ti årene har nordmenns alkoholvaner endret seg en del. Vinsalget har gått opp, fra 2,0 alkoholliter pr innbygger i 2005 til 2,22 liter pr innbygger i 2015. Ølsalget har falt fra 2,98 alkoholliter pr innbygger til 2,56 alkoholliter pr innbygger (som tilsvarer 56,8 liter øl i året, over ti liter mindre enn i 2008). Brennevinsforbruket faller også. I 2005 ble det solgt 1,28 alkoholliter pr innbygger, mens det i 2015 hadde falt til 1,03 liter.