tirsdag 13. desember 2016

Fraværet i skolen stuper med nye regler

Mange av hadde nok regnet med at de nye fraværsreglene ville ha en positiv effekt på skolefraværet, men at det skulle bli en så kraftig effekt som vi har sett i det siste hadde neppe så mange våget å håpe på. I forbindelse med Statministerens besøk i Finnmark i dag skiver NRK Finnmark dette om fallet i fravær etter at de nye reglene ble innført:

"På en videregående skole i Alta kunne statsministeren legge fram ferske tall som viser en markant nedgang i fraværet i den videregående skolen i Finnmark. Fallet er på hele 47 prosent per 1. desember, etter at regjeringen innførte nye fraværsregler. – Dette er et signal om at det nytter å holde orden og disiplin i klasserommene, sier Solberg til NTB. Til NRK sier Solberg at fraværsregelen fungerer og at man får bort ulovlig fravær og elevene tilbake på skolen. – Dagsfraværet har ført med 46 prosent, og timefraværet med nesten 20 prosent. Det er godt nytt, sier statsministeren. ."

Nå kunne man kanskje tro at det er noe særegent ved Finnmark som gir så store utslag, men det er det åpenbart ikke. For noen dager siden kunne NRK Nordland melde om akkurat den samme effekten i Nordland fylkes videregående skoler:

"Det finnes ingen nasjonale tall for effekten av fraværsreglene, men medieoppslag viser at trenden er den samme flere steder. I Nordland er det blitt 104.000 flere undervisningstimer i dette skoleåret, og de nye og omstridte fraværsreglene får mye av æren for det. – Tallene viser en nedgang på nesten 40 prosent. Det er formidabelt, jubler fylkesråd for utdanning i Nordland Hild-Marit Olsen (Ap)."

Noen ganger er det heldigvis slik at politikk virker. Og noen ganger er det slik at effekten av politiske beslutning kommer ganske raskt, og er enda sterkere enn vi kunne håpe på. Så for vi også håpe og tro at mindre fravær og høyere fremmøte også virker positivt når det gjelder å bedre skoleresultatene og redusere det alt for høye frafallet.