mandag 8. august 2016

Passasjerrekord i kollektivtransporten

Aldri har så mange reist med kollektivtransport som i 2015. I følge ny statistikk fra Statistisk Sentralbyå (SSB) var det over 600 millioner kollektivreiser på buss, jernbane, forstadsbane og båt. Det er en økning med 4.9 prosent fra 2014 og en vekst på hele 19 prosent fra 2010. SSB skriver:

"Det ble registrert over 600 millioner kollektivreiser i 2015, mer enn noen gang før og en økning på snaue 5 prosent fra året før. Alle transportformer hadde vekst, men passasjerbåt ble vinneren med 10 prosent flere påstigninger enn i 2014."

Ser vi på utviklingen i antall reiser fra 2010 og frem til i dag, og deler inn i buss, båt og bane (som inkluderer både jernbane. t-bane, bybane og trikk), ser vi at flest reiser ble gjennomført med buss i 2015. I alt var det 356 millioner passasjerer som reiste med buss, en vekst på 13,5 prosent fra 2010. 234 millioner passasjerer reiste kollektivt med et skinnegående transportmiddel, en vekst på hele 28.1 prosent fra 2010. Og med båt reise 11 millioner passasjerer, en vekst på 27,3 prosent.

Statistikken forteller oss også at de totale billettinntektene i kollektivtransporten var på 11,8 milliarder kroner, der buss tok inn omtrent 4.8 milliarder og skinnegående kollektivtransport 6,5 milliarder kroner. Båtene hentet inn 531 millioner kroner fra passasjerene. Det er særlig den den skinnegående transporten som har økt inntektene. Her har inntektene økt med 48,2 prosent siden 2010. Billettinntektene til buss, bane og båt er likevel ikke nok til å dekke alle kostnadene. I en egen tabell med nøkkeltall for fylkeskommunale bussruter ser vi at billettinntektene bare dekker omkring 40 prosent av kostnadene, mens offentlige myndigheter dekket resten, omkring 20 kroner pr passasjer pr reise.